ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
กทม.เร่งเคลียร์สายไฟ-ท่อประปาเส้นรถสายสีทอง
21 ก.พ. 2564

ดร.เกรียงพล พัฒนรัฐ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) เปิดเผยว่า จากที่มีการร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ถึงปัญหาสภาพทางเท้าและสภาพถนนเจริญนคร ซึ่งเป็นเส้นทางใต้แนวโครงการขนส่งมวลชนระบบรอง สายสีทองกรุงธนบุรี-คลองสาน มีสภาพพังเป็นหลุมเป็นบ่อ ทั้งที่การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าแล้วเสร็จและเปิดให้บริการไปแล้วตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2563 แต่สภาพถนนในแนวเส้นทางยังไม่เรียบร้อย ส่งผลกระทบต่อผู้ที่เดินทางและผู้อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าว

บริษัทฯ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองขอเรียนว่า การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองที่มีการรบกวนผิวถนนและทางเท้าได้ทยอยเสร็จสิ้นตั้งแต่ช่วงมิถุนายน – พฤศจิกายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

แต่เนื่องจากในแนวถนนดังกล่าวปัจจุบันมีการก่อสร้างของระบบสาธารณูปโภคอื่น คือ โครงการก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และโครงการวางท่อประปาขนาด 500 มม. ของการประปานครหลวง (กปน.) จึงทำให้ในเส้นทางดังกล่าวยังมีการขุดก่อสร้างใช้ผิวการจราจรอยู่

โดยบริษัทฯ มีการประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการและสำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้เส้นทาง ในส่วนของถนนอื่น ๆ ที่ไม่มีงานก่อสร้างท่อประปาและท่อร้อยสายใต้ดิน ได้แก่ถนนกรุงธนบุรีและถนนสมเด็จเจ้าพระยา บริษัทฯ ได้คืนผิวถนนได้หมดเรียบร้อยแล้ว

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 เมษายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 มี.ค. 2564
พูดถึงวิถีชีวิตของแต่ละคนนั้นก็คงมีลีลาที่แตกต่างกันไป บ้างก็เดินไปอย่างเรียบง่ายก็มี บ้างก็มีลีลาชีวิตที่พลิกผันไปมาแต่ก็ใช้ความรู้ความสามารถ ความอดทน และความจริงใจต่อการทำหน้าที่อย่างจิงจัง จนประสบความสำเร็จ ซึ่งอย่างหลังนี้เองซึ่งอย่างหลังนี้น่าสนใจ เพราะหล...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558