ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์
22 มิ.ย. 2560
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ที่มี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุม ล่าสุด มีมติเห็นชอบวาระ 3 เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายของร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยคะแนนเอกฉันท์ 217-0 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง โดยก่อนหน...
สังคม / บุคคล
13 มิ.ย. 2560
นายชาติชาย พยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน (ที่4จากซ้าย ) เป็นประธานงานแถลงข่าวการประกวดวาดภาพ“ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี”ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก (ที่5จากซ้าย)และศาสต...
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 มิถุนายน พ.ศ.2560
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
14 มิ.ย. 2560
บอร์ด คปภ. มีมติเห็นชอบร่างประกาศ คกก.กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต และ ประกาศ ERM ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558