ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม
26 ก.ย. 2564
“พลเอก ประวิตร” ห่วงภาคใต้คาดฝนเยอะจากลานีญา สั่งการเลขาฯ สทนช. ลงพื้นที่รุดติดตามความก้าวหน้าโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง วางระบบผันน้ำล่วงหน้าป้องวิกฤติอุทกภัยลุ่มน้ำตรัง พร้อมย้ำวางแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รับมือน้ำหลากพื้นที่ภาคใต้ล่วงหน้า ก่อนเข้าฤด...
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2564
ว่ากันว่า การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐหรืองบประมาณแผ่นดินนั้น กระเป๋าเงินใบใหญ่อยู่ที่ “กรมบัญชีกลาง” โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลต้องใส่ใจเป็นพิเศษในห้วงวิกฤติโควิด-19 และห้วงวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะจะมีทั้งเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558