ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย
26 ก.ย. 2564
นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ได้บูรณาการร่วมกับนายทวี เขียวคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลประดาง ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลประดาง ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ...
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2564
ว่ากันว่า การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐหรืองบประมาณแผ่นดินนั้น กระเป๋าเงินใบใหญ่อยู่ที่ “กรมบัญชีกลาง” โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลต้องใส่ใจเป็นพิเศษในห้วงวิกฤติโควิด-19 และห้วงวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะจะมีทั้งเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558