ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล
10 ธ.ค. 2562
สตง.ตรวจงบการเงินเทศบาลต.พระพุทธบาทเชียงคาน อ.เชียงกลาง จังหวัดน่าน พบเงินขาดบัญชี 2.74 ล้าน ชี้สาเหตุเบิกจ่ายโดยมิชอบนำเงินสะสมทุนสำรองมาใช้โดยไม่ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น-ผู้ว่าฯ จี้หาตัวผู้ชดใช้ค่าเสียหาย ด้านหน่วยงานตั้งกก.สอบข้อเท็จจริงแล้ว - รวมยอด 9 อ...
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2562
“ทางกระทรวงฯ จะเริ่มการกระจายอำนาจเรื่องการบริหารงานบุคคล การโยกย้ายภายในเขตสุขภาพต่างๆ ซึ่งการจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ ต้องมีธรรมาภิบาลในการทำงาน และการมีส่วนร่วมประสานงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมด้วย” พูดถึงเรื่องการเ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558