ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล
17 ก.ย. 2563
เขียนให้คิด :โดย ซีศูนย์ การสอบสวนในทางลับของ ป.ป.ช. สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ช่วงนี้การเมืองใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎร ที่กำลังพิจารณางบประมาณ โดยเฉพาะเรื่องการพิจารณางบจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ในห้วงเวลาโรคโควิท-19 ก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่ขณะที่เขียนอยู่นี...
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2563
กรุงเทพมหานคร ฟ้าอมร ของคนไทยทุกคน พูดได้ว่าเป็นเมืองหลวงที่มีชื่อเสียงโด่งดังเมืองหนึ่งของโลก เป็นสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาสัมผัส ซี่งแน่นอนว่า เมื่อเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงแบบนี้ ความหลากหลายของปัญหาจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้เป็นไปอย่...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558