ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน AEC+3
16 ม.ค. 2563
คอลัมน์ : โลกของจีน โดย ชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ 2020 จีนเลิกจน ในโอกาสก้าวสู่ศักราชใหม่ 2020 นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดี สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ส่งสาส์น คำอวยพรและความปรารถนาดีจากปักกิ่งไปยังชาวจีนและมวลมิตรทั่วโลก 180 ประเทศ โดยสรุปสาระสำคัญว่า ในรอบปี 2019 จี...
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558