ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย
26 ก.ย. 2564
จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทย ส่งผลทำให้ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงที่ผ่านมา และคาดการณ์ว่าจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง ในวันที่ 25-27 กันยายน 2564 กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้...
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2564
ว่ากันว่า การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐหรืองบประมาณแผ่นดินนั้น กระเป๋าเงินใบใหญ่อยู่ที่ “กรมบัญชีกลาง” โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลต้องใส่ใจเป็นพิเศษในห้วงวิกฤติโควิด-19 และห้วงวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะจะมีทั้งเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558