ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย
08 ธ.ค. 2562
สมาคมศิษย์เก่า​วิศวกรรม​ชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานเดิน - วิ่งการกุศล RUN FOR HEALTH CHARITY MINI HALF MARATHON 2019 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล ภายใต้งาน "สัมผัสน้ำ สัมผัสหนาว และหมู่มวลดอกไม้" นำรายได้สนับสนุนสวัสดิการการศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่น...
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2562
“ทางกระทรวงฯ จะเริ่มการกระจายอำนาจเรื่องการบริหารงานบุคคล การโยกย้ายภายในเขตสุขภาพต่างๆ ซึ่งการจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ ต้องมีธรรมาภิบาลในการทำงาน และการมีส่วนร่วมประสานงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมด้วย” พูดถึงเรื่องการเ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558