ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
อปท.เชิญเป็นแขก
02 ม.ค. 2563
­­­ เส้นทางสื่อสารมวลชนสู่งานการเมืองของ วัชระ กรรณิการ์ โฆษกกระทรวงพลังงาน “เพราะตำแหน่งโฆษกเป็นตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง เป็นตำแหน่งของนักบริหาร ไม่ใช่ว่าใครพูดเก่งก็เป็นได้ ฉะนั้น การพูดของคนในตำแหน่งนี้ คนเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าพูดในชื่อ...
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-16 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
02 ม.ค. 2563
­­­ เส้นทางสื่อสารมวลชนสู่งานการเมืองของ วัชระ กรรณิการ์ โฆษกกระทรวงพลังงาน “เพราะตำแหน่งโฆษกเป็นตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง เป็นตำแหน่งของนักบริหาร ไม่ใช่ว่าใครพูดเก่งก็เป็นได้ ฉะนั้น การพูดของคนในตำแหน่งนี้ คนเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าพูดในชื่อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558