ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว
26 ก.ย. 2564
ช่วงวันหยุดยาว 3 วัน ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2564 ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดตราด โดยเฉพาะ 3 เกาะสำคัญ คือ เกาะช้าง เกาะหมาก และเกาะกูด จำนวนมาก และมีโรงแรมหลายแห่งห้องพักเต็ม ส่งผลดีต่อรายได้ของผู้ประกอบการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดที่ดีข...
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2564
ว่ากันว่า การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐหรืองบประมาณแผ่นดินนั้น กระเป๋าเงินใบใหญ่อยู่ที่ “กรมบัญชีกลาง” โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลต้องใส่ใจเป็นพิเศษในห้วงวิกฤติโควิด-19 และห้วงวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะจะมีทั้งเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558