ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม
06 ส.ค. 2563
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการด้านคมนาคมขนส่ง ยึดหลักการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และนโยบายรัฐบาล ให้ความสำคัญกับทุกนโยบาย ในส่วนของโครงการความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงข...
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 ก.ค. 2563
ในบรรดารัฐวิสาหกิจของประเทศไทย หนึ่งในนั้นที่มีความสำคัญต่อการเดินทางของประชาชน ตลอดจนการขนส่งของประเทศคือ “การรถไฟแห่งประเทศไทย” หรือ ร.ฟ.ท. ที่วันนี้มีอายุถึง 123 ปีหรือน่าจะเรียกได้ว่า ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านการบริการรับใช้ประชาชนคนไทยมาอย่าง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558