ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ

สมัครสมาชิก

หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครสมาชิกได้ที่ ดาวน์โหลดโดยส่งใบสมัครสมาชิกมาที่
อีเมล์ : optnews.member@gmail.com
โทรสาร : 0 2689 9122

สมัครสมาชิกออนไลน์

กรุณาเลือกประเภทสมาชิกที่ต้องการสมัคร
ปี
ฉบับ   (รวม 24 ฉบับ)
รวมเป็นจำนวนเงิน (รวมค่าจัดส่ง)
บาท

วิธีการชำระเงิน / สั่งจ่ายในนาม

แนบหลักฐานการชำระเงินมาที่
อีเมล์ : optnews.member@gmail.com
โทรสาร : 0 2689 9122
หมายเหตุ : ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไปจะมีการปรับราคาสมัครสมาชิกใหม่
กรุณากรอบข้อมูลให้ครบถ้วนที่มีเครื่องหมาย (*)