ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
มท. พร้อมจัดงาน Thailand’s Best Local Product ตลอดช่วงเดือนมิถุนายนนี้
01 มิ.ย. 2560

กระทรวงมหาดไทย พร้อมจัดงาน Thailand’s Best Local Product ตลอดช่วงเดือนมิถุนายนนี้ ไฮไลท์ภายในงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ “เกษตรปลอดภัย (ข้าวไทย ผัก ผลไม้) Healthy Nature” จากผู้ประกอบการทั่วประเทศ ขณะที่การจัดงานช่วงเดือนพฤษภาคม ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย มียอดจำหน่ายมากกว่า 56 ล้านบาท

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายให้จัด “งานแสดงและจำหน่ายสินค้าประชารัฐ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมขึ้น ภายใต้แนวคิด “Thailand’s Best Local Product” หรือ “สุดยอดสินค้า หลากหลายทั่วไทย หาได้ในที่เดียว” ซึ่งเป็นการสานพลังประชารัฐระหว่างกระทรวงมหาดไทย บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจำกัด และบริษัทเอกชนที่สนับสนุนโครงการประชารัฐ โดยแบ่งการจัดงานเป็น 3 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 27 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยไฮไลท์ของงาน คือ “แปรรูป (จักสาน อาหารไทย ผ้า) เน้นนวัตกรรม Forward Greater Innovation” ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างเกินความคาดหมาย มีผู้เข้าชมงานกว่า 108,252 ราย และมียอดจำหน่ายกว่า 56,835,571 บาท และครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นระหว่าง 1-24 มิ.ย. ไฮไลท์ของงาน คือ “เกษตรปลอดภัย (ข้าวไทย ผัก ผลไม้) Healthy Nature” ส่วนครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-24 ก.ค. ไฮไลท์ของงานคือ “ท่องเที่ยวโดยชุมชน Local Tourism”

สำหรับการจัดงานในเดือนมิถุนายนนี้ จะนำเสนอผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย อาทิ ข้าวไทย ผัก ผลไม้ จากเกษตรกรทั่วประเทศ และมีไฮไลท์ใน 5 หมวดหลัก คือ สินค้าเด่นจากจังหวัด , สินค้าชวนชิม , สินค้าผลผลิตทางการเกษตร , ผลิตภัณฑ์บริษัทประชารัฐส่งเสริม ภายใต้ตีมงาน “เกษตรปลอดภัย” และผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบรนด์เนม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี มาจำหน่ายรอบละ 5 แบรนด์ อาทิ กระเป๋าหนังต่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระเป๋าศิรดา จังหวัดลำปาง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายอีกมากมาย โดยทุกวันจันทร์-ศุกร์ มีการชิงโชครับรางวัลเมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท , วันเสาร์-อาทิตย์ ซื้อครบ 1,000 บาท สามารถรับของสมนาคุณ ด้านกรมประปานครหลวง แจกน้ำดื่มฟรีวันละ 200 ขวด และช่วงนาทีทองจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ วันละ 1 รอบ รอบละ 30 นาที อีกด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ม.ค. 2564
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งปกติก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง อย่างเช่นที่ผ่านไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ก็คือ การเลือกตั...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558