ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
น้ำมันขึ้นราคาทุกชนิด สูงสุด 50 สต. มีผล 15 ก.ย.นี้
14 ก.ย. 2564

PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.15 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดขึ้น ปรับขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร มีผล 15 ก.ย.64 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีก จะเป็นดังนี้ ULG = 36.96, GSH95 = 29.55, E20 = 28.04, GSH91 = 29.28, E85 = 22.59, HSD- B7= 29.59, HSD-B10 = 26.59, HSD-B20 = 26.34,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 34.36 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

ด้าน บางจากฯ ปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด +30 สต. ยกเว้น E85 +15 สต. และกลุ่มดีเซลทุกชนิด +50 สต.BCP Retail Price: GSH95S EVO =29.55 / GSH91S EVO =29.28/ GSH E20S EVO =28.04 / GSH E85S EVO =22.59 / Hi Diesel B20S =26.34 / Hi Diesel S B10 =26.59/ Hi Diesel S =29.59/ Hi Premium Diesel S =34.36 (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2564
ว่ากันว่า การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐหรืองบประมาณแผ่นดินนั้น กระเป๋าเงินใบใหญ่อยู่ที่ “กรมบัญชีกลาง” โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลต้องใส่ใจเป็นพิเศษในห้วงวิกฤติโควิด-19 และห้วงวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะจะมีทั้งเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558