ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
ตัวแทนกลุ่มธรรมาภิบาลและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ เข้าพบ รมช.มนัญญา
04 ธ.ค. 2563

ตัวแทนกลุ่มธรรมาภิบาลและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ เข้าพบ รมช.มนัญญา เพื่อแสดงความขอบคุณกรณีไฟเขียวดำเนินคดีกับอดีตคณะกรรมการที่ทุจริต

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้ตัวแทนกลุ่มธรรมาภิบาลและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ เข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณ สืบเนื่องจากเมื่อเดือนที่ผ่านมา ได้ประสานกับสำนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ให้หารือร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้มีการเร่งดำเนินคดีกับอดีตกรรมการสหกรณ์สโมสรรถไฟจำกัด (สอ.สรฟ.) ที่มีการทุจริตทำให้สหกรณ์เสียหายกว่า 2,285  ล้านบาท และได้สั่งการให้ดำเนินการกับทุกคนที่ทุจริต

รมช.มนัญญา กล่าวว่า เป็นความตั้งใจของตนที่ต้องการเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมเอกสารและติดตามเรื่องอย่างใกล้ชิดและให้เกิดผลสัมฤทธิ์ผล เพื่อไม่ให้เกิดการถ่ายเททรัพย์ ทางดีเอสไอจะได้สามารถจัดการยึดทรัพย์ได้ โดยพร้อมให้ความร่วมมือกับดีเอสไอเป็นอย่างดี ให้ประสานด้วยวาจาเพื่อความรวดเร็ว เพื่อให้ความเป็นธรรมและช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งสนับสนุนให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการสหกรณ์ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ยึดนโยบายโปร่งใสให้สมาชิกมีบทบาทร่วมกันตรวจสอบ โดยท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ได้แสดงความห่วงใยถึงเรื่องนี้ด้วย

รมช.มนัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจ และการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประธานและสมาชิกสหกรณ์ โดยจัดสรรงบประมาณและผู้เชี่ยวชาญในการจัดอบรม ประชุม สัมมนา ซึ่งความรู้เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะช่วยแก้ไขปัญหาระยะยาวได้

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ม.ค. 2564
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งปกติก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง อย่างเช่นที่ผ่านไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ก็คือ การเลือกตั...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558