ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
จับตาเทรนด์อนาคตธุรกิจดิจิทัล 2021
04 ธ.ค. 2563

DigiC : โดย อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา

จับตาเทรนด์อนาคตธุรกิจดิจิทัล 2021

 

สวัสดีเดือนส่งท้ายปี 2020...โลกวันนี้วิ่งเร็วด้วย 5G ไปแล้ว ด้วยการเข้ามาของเทคโนโลยี 5G เพิ่มอัตราการเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น ส่งเสริมการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ รวมไปถึงระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลให้อนาคตของเศรษฐกิจทั่วโลกได้ดำเนินมาถึงยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลต่อทุกอณูของมนุษย์และการทำธุรกิจทุกวันนี้

ในปี 2021 ควรจับตาเทรนด์ธุรกิจดิจิทัลที่ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน โดยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยเฉพาะ Fiber Optic ที่ใช้ตามบ้านเรือนมีอัตราการใช้งานเพิ่มขึ้น และการทำธุรกิจ E-Commerce การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การซื้อขายสินค้า การทำการตลาดโปรโมทสินค้าทางออนไลน์มีอัตราการเติบโตสูง

ผลมาจากการก้าวเข้ามาของเทคโนโลยีการขนส่งออนไลน์ Online Delivery Service เช่น Lineman Foodpanda และ Grab ที่มียอดการใช้บริการเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence)  ที่มาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานเดิมๆ ส่งผลให้ความต้องการจ้างงานคนลดลง ซึ่ง AI สามารถเข้าไปแทนที่ครึ่งหนึ่งของตำแหน่งงานต่างๆ ไปแล้ว

ทำให้อุตสาหกรรมดิจิทัลถูก Disrupt และได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ซึ่งเป็นผลมาจากการทดแทนของ Platform OTT ทางดิจิทัล อาทิเช่น Netflix และ Youtube รวมไปถึงอุตสาหกรรมการเงินก็มีผลจากการเปลี่ยนแปลไปด้วยดิจิทัลแบงค์ Digital Banking และฟินเทค Fintech

เทรนด์ธุรกิจดิจิทัลที่จะเข้ามาขับเคลื่อนในปี 2021 จะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งได้แก่ ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) การบริการด้านดิจิทัล (Digital Service) ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ (Hardware & Smart Device) ซอฟต์แวร์ (Software) และการสื่อสารดิจิทัล (Digital Communications)

และจากนี้ไปต้องให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคของผู้คนด้วย เพราะผู้คนหันมาสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หันมาทำงานผ่านแพลตฟอร์ม เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการประชุมทางไกล เล่นเกม ช้อปปิ้ง ชำระเงินและการลงทุน ดังนั้น การก้าวเข้าสู่โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยความเร็วสูงนี้ ทำให้เกิดขึ้นของธุรกิจดิจิทัล 2021 ที่ทุกคนควรเรียนรู้และมีความเข้าใจในการใช้งาน หรือเข้าถึงนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อจะได้ตามเทรนด์อนาคตธุรกิจดิจิทัลได้ทัน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ม.ค. 2564
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งปกติก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง อย่างเช่นที่ผ่านไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ก็คือ การเลือกตั...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558