ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
หม่อมเต่าพร้อมเยียวยา"แรงงาน" หลังพิษโควิด-19
25 มี.ค. 2563

หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เคาะ มาตรการของศูนย์บริการจัดหางาน Part-time เผย มีตำแหน่งงานว่าง part-time กว่า 28,363 อัตรา ขณะนี้ ต้องการพนักงานจัดส่งสินค้า (ดิลิเวอรี่) มากที่สุด 20,500 อัตรา เพิ่มโอกาสในการทำงานให้กับลูกจ้างที่ว่างงาน แรงงานนอกระบบ พร้อมรองรับความต้องการของประชาชน ช่วง Work from home ยามวิกฤต ยืนยัน กำลังเร่งหามาตรการ ช่วยเหลือ ให้สามารถจ้างงาน ได้มากขึ้น" งาน part-time ที่ต้องการ ในขณะนี้คือ 1.พนักงานจัดส่งสินค้า (ดิลิเวอรี่) 20,500 อัตรา 2.พนักงานคลังสินค้า 2,000 อัตรา 3.พนักงานบริการ 374 อัตรา 4.พนักงานฝ่ายผลิต 100 อัตรา 5.พนักงานเสิร์ฟ 56 อัตรา 6.พนักงานครัว 55 อัตรา 7.พนักงานขาย 41 อัตรา 8.แคชเชียร์ 25 อัตรา 9.ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย 20 อัตรา 10.ธุรการ 18 อัตรา และอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 28,363 อัตรา โดยสิ่งที่กระทรวงแรงงาน ทำได้แล้วคือการตั้งศูนย์ฯ ทำได้เลย คือ การจ้างงาน และทำอยู่ คือการเร่งหามาตรการช่วยเหลือให้สามารถจ้างงานได้มาก

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้สมัครงาน และสถานประกอบการ สามารถใช้บริการจัดหางาน ผ่านเว็บไซต์ http://smartjob.doe.go.th ซึ่งให้บริการหางาน ครอบคลุมทั้งงานแบบเต็มเวลา และ Part-time แก่คนหางานทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มคนพิการ โดยสถานประกอบการ ลงทะเบียน แจ้งความต้องการจ้างงาน รายละเอียดการจ้างงาน และอื่นๆ ส่วนผู้สมัครงาน ลงทะเบียนสมัครงานและแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง เลือกตำแหน่งงานว่าง หรือเลือกสถานประกอบการที่ต้องการ หลังจากที่ผู้สมัครงานได้เลือกตำแหน่งงานว่างแล้ว ระบบจะทำการ Matching (จับคู่) ว่าผู้สมัครงานมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของสถานประกอบการรายใด โดยระบบจะแจ้งเตือนไปยังสถานประกอบการด้วยว่ามีผู้สมัครงานรายใดเหมาะสมกับตำแหน่งงานของบริษัทนั้นๆ ทำให้ทั้งผู้สมัครงานและสถานประกอบการสามารถพิจารณาจ้างงานกันได้โดยตรงประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อ ศูนย์บริการจัดหางาน Part-time ได้ที่ 1. ศูนย์บริการจัดหางาน Part-time อาคาร 3 ชั้น หน้ากระทรวงแรงงาน 2. สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

3. เว็บไซต์ http://smartjob.doe.go.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ม.ค. 2564
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งปกติก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง อย่างเช่นที่ผ่านไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ก็คือ การเลือกตั...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558