ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
แม่น้ำชีแห้งขอดใกล้ถึงจุดวิกฤติ
17 ม.ค. 2563

สภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวและกิจกรรมการใช้น้ำของประชาชน ทำให้วิกฤติภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น โดยบางพื้นที่เริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง ไม่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค พืชผลทางการเกษตรเสียหายอย่างหนัก ล่าสุด จังหวัดนครราชสีมาเองได้ประกาศพื้นที่ภัยแล้ง จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโนนสูง ปักธงชัย โชคชัย เทพารักษ์ และอำเภอจักราช ซึ่งแล้งหนักขาดแคลนน้ำอย่างมาก และจากการตรวจสอบปริมาณน้ำภายในลำน้ำชี ที่ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ปริมาณน้ำแห้งขอดใกล้ถึงจุดวิกฤติ ส่งผลถึงคุณภาพน้ำประปาที่ผลิตแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน 12 หมู่บ้าน ในตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง ซึ่งมีลำน้ำชีเป็นแม่น้ำสายหลัก ใช้หล่อเลี้ยงชุมชนในเขตเศรษฐกิจของอำเภอแก้งสนามนาง โดยเฉพาะโรงพยาบาลแก้งสนามนาง ต้องอยู่ในข่ายเสี่ยงขาดแคลนน้ำ จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการให้บริการของโรงพยาบาล

นอกจากนี้ เมื่อลงพื้นที่ที่บ้านแก่งโก ตำบลแก้งสนามนาง ก็พบว่า ปีนี้ภัยแล้งมาเร็วกว่าทุกปี  ทำให้ปริมาณน้ำลำน้ำชี ที่ไหลผ่านไปยังจังหวัดชัยภูมิ เริ่มจะแห้งขอด ชาวบ้านในชุมชนกว่า 20 ครัวเรือนที่มีอาชีพออกเรือหาปลาจับสัตว์น้ำ ได้รับผลกระทบไม่สามารถออกเรือหาปลาได้ และจากปริมาณน้ำที่แห้งลงอย่างรวดเร็ว ยังส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักสวนครัวจำหน่าย ไม่สามารถสูบดึงน้ำขึ้นมาทำการเกษตรได้

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
26 ก.พ. 2563
หากจะมองหาผู้เชี่ยวชาญชำนาญการหรือกูรูในการฟื้นฟูองค์กรที่กำลังประสบปัญหา โดยเฉพาะด้านการบริหารทรัพย์สินและเงินทุนแล้ว คงหาไม่ได้ง่ายนักในประเทศไทย เพราะโลกธุรกิจมีความซับซ้อนเกี่ยวพันกับเรื่องต่างๆ มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าจะไม่มีเลย เพราะหากสอดส่...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558