ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
กลุ่ม ปตท. รวมพลังส่งเสริมการศึกษา สร้าง “สังคมอุดมปัญญา” ขับเคลื่อนประเทศ
12 พ.ย. 2562

 

           นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้เติบโต และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้ทัดเทียมนานาประเทศ ดังนั้น ความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในการช่วยกันส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอย่างจริงจัง จะเป็นพลังสำคัญในการเพิ่มพูนศักยภาพของคนไทยนำพาประเทศสู่ความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ของกลุ่ม ปตท. ที่มุ่งมั่นปั้นโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี เพื่อผลิตงานวิจัยชั้นแนวหน้า และสร้างบุคลากรที่ดีเลิศในระดับโลกทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ประเทศชาติ โดยในวันนี้ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ประกอบด้วย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  และบริษัท โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กลุ่ม ปตท. เพื่อสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี ซึ่งกลุ่ม ปตท. ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมในเรื่องของการศึกษา และร่วมมือกันดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2556  -2560 ในช่วงก่อสร้างและเริ่มต้นดำเนินการ จำนวน 5,745.9 ล้านบาท และเป็นงบดำเนินการในปี 2561 – 2564  จำนวน 2,500 ล้านบาท โดยพิธีลงนามบันทึกฯ ในวันนี้ จึงนับเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่ กลุ่ม ปตท. ต้องเน้นย้ำความร่วมมือกันในการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อการศึกษาให้แก่ทั้ง 2 สถาบันต่อไปเป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี 2565 - 2574 เป็นเงินบริจาคเพิ่มขึ้นอีก 7,768 ล้านบาท

นับตั้งแต่เปิดดำเนินการเรียนการสอนของทั้ง 2 สถาบันแห่งนี้  ได้สร้างชื่อเสียง และมีผลงานในด้านการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ ล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งชื่อเสียงและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศ ซึ่งในอนาคตสถานที่วังจันทร์วัลเล่ย์แห่งนี้ จะเป็นที่บ่มเพาะนักวิจัยชั้นนำระดับโลกต่อไป

            “ตลอดระยะเวลา 40 กว่าปีที่ผ่านมา กลุ่ม ปตท. มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาบุคลากรของชาติไปสู่การสร้างคุณค่าให้แก่สังคม เพื่อสร้างความพร้อมนำพาประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มภาคภูมิ”

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558