ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
ฟิทช์ เรทติ้งส์ จัดอันดับเครดิต ธพว. “AAA(tha)” สูงสุดในประเทศ 7 ปีซ้อน สะท้อนมีเสถียรภาพ และบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเอสเอ็มอีไทย
11 พ.ย. 2562

      ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศจัดอันดับเครดิตของ ธพว. อยู่ที่ “AAA(tha)” นับเป็นอันดับสูงสุดภายในประเทศ ต่อเนื่อง 7 ปีซ้อน สะท้อนความมีเสถียรภาพ และรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมเอสเอ็มอีไทย       

  รายงานจาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศของ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank อยู่ที่ AAA(tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ ซึ่งนับเป็นอันดับเครดิตสูงที่สุดสำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศ  และคงอันดับเครดิตระยะสั้นที่ “F1+(tha)” สะท้อนมุมมองของฟิทช์ ว่า ธพว. จะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษนอกเหนือจากการดำเนินงานตามปรกติ (extraordinary support) จากรัฐบาลในกรณีที่มีความจำเป็น โดยพิจารณาจากสถานะทางกฎหมายของธนาคารซึ่งเป็นธนาคารรัฐที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติเฉพาะเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดย ธพว. มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัฐบาล และมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงจากรัฐบาลที่ 98.9%

       นอกจากนี้ ธพว. ยังได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีต ซึ่งรวมถึงการให้เงินชดเชยความสูญเสียจากการดำเนินโครงการตามที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี อีกทั้งธนาคารยังได้รับการสนับสนุนด้านเงินกองทุนจากรัฐบาลมาโดยตลอด และคาดว่าจะได้รับการเพิ่มทุนขนาดใหญ่อีกครั้งในระยะสั้น นอกจากนี้ ธนาคารยังสามารถขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกันหุ้นกู้ของธนาคารเพื่อสนับสนุนแผนการระดมเงิน โดยตัวอย่างล่าสุดคือพันธบัตรของธนาคารมูลค่ารวม   

       2.1 หมื่นล้านในเดือนตุลาคม 2562  ซึ่งค้ำประกันโดยกระทรวงการคลังแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพของธนาคารสะท้อนถึงความคาดหวังของฟิทช์ว่าโอกาสที่รัฐบาลจะให้การสนับสนุนแก่ธนาคารไม่น่าจะปรับตัวลดลงในระยะปานกลาง สำหรับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตของ ธพว. ไม่มีโอกาสที่จะได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิต เนื่องจากอันดับเครดิตภายในประเทศของ ธพว. เป็นอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงสุด ในทางกลับสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการลดลงของโอกาสที่รัฐบาลจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนแก่ ธพว. เช่นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายของธนาคาร หรือการลดสัดส่วนในการถือหุ้นของรัฐบาลอาจส่งผลให้ฟิทช์ปรับลดอันดับเครดิต อย่างไรก็ตาม ฟิทช์เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะปานกลาง

         ด้านนางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank   กล่าวว่า  การได้รับจัดอันดับเครดิตที่ ‘AAA (tha)’ ต่อเนื่องนับตั้งแต่ พ.ศ.2556 ถึง 2562 หรือ 7 ปีซ้อนมาแล้ว  สะท้อนให้เห็นถึงความมีเสถียรภาพเครดิตของธนาคาร รวมถึงการมีบทบาทสำคัญในเชิงนโยบายต่อรัฐบาลตามที่ได้มีการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารตามกฎหมายให้เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อการพัฒนาเอสเอ็มอี นอกจากนั้น ธนาคารมีกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการ โดยให้ความรู้ควบคู่กับการเติมทุน  ช่วยเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย มีภูมิคุ้มกันทางธุรกิจสูงขึ้น สามารถเติบโตอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน  เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558