ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน AEC+3 ย้อนกลับ
เกษตรกรร่วมฉลอง ‘เทศกาลเก็บเกี่ยว’ ณ แดนมังกร
17 ต.ค. 2562

ลมฤดูใบไม้ร่วงพัดพาเอาฤดูเกHบเกี่ยวมาถึงแดนมังกร เรือกสวนไร่นาเหลืองอร่ามไปด้วยผลผลิตทั่วทุกหนแห่ง เกษตรกรทั้งประเทศต่างเก็บเกี่ยวรางวัลของน้ำพักน้ำแรงตนด้วยหัวใจเปี่ยมสุขยิ้มรับการมาถึงของ “เทศกาลเก็บเกี่ยว”

                ช่วงเทศทาลเก็บเกี่ยวนี้ บรรดาเกษตรกรจะจัดการแข่งขันเพื่อสร้างความสนุกสนานและครึกครื้น เช่น การแข่งขันปอกข้าวโพดที่อำเภอหนานเหอ มณฑลเหอเป่ย และการแข่งขันวิ่งถือเครื่องมือและผลผลิตทางการเกษตรที่สร้างความสนุกสนานให้แก่เกษตรกรในหมู่บ้านซวนเจียเฉียง ย่านจี้หนานเมืองจูจี้ มณฑลเจ้อเจียง

ผลผลิตทางการเกษตรทั่วประเทศจีนมีมากมายหลากหลาย ทั้งธัญพืชจากหมู่บ้านหม่าอิ๋งไห่ อำเภอหนิงอู่ มณฑลซานซี พริกจากหมู่บ้านเซี่ยซง ตำบลลังเฉียว เมืองฉางหนิง มณฑลหูหนาน ข้าวเปลือกจากหมู่บ้านต้าชื่อถัง ตำบลอู๋จี๋ อำเภอเหิงตง มณฑลหูหนานและหมู่บ้านกัวเจียวาน ตำบลย่าอวี๋ อำเภอปกครองตนเองกลุ่มชาติพันธุ์ต้ง อวี้ผิง เมืองถงเหริน มณฑลกุ้ยโจว มันหวานจากหมู่บ้านหลิ่วฉวน ตำบลชวีเตี้ยนจื่อ เขตซานถิง เมืองจ่าวจวง มณฑลชานตงและข้าวโพดจากหมู่บ้านจ่างผิง ตำบลโหมวเต้า เมืองลี่ชวน มณฑลหูเป่ย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2562
“ทางกระทรวงฯ จะเริ่มการกระจายอำนาจเรื่องการบริหารงานบุคคล การโยกย้ายภายในเขตสุขภาพต่างๆ ซึ่งการจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ ต้องมีธรรมาภิบาลในการทำงาน และการมีส่วนร่วมประสานงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมด้วย” พูดถึงเรื่องการเ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558