ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
เลือกตั้งซ่อมนครปฐม
03 ต.ค. 2562

จี้ “กกต.”

‘ส้มหวาน’กังขา วันเลือกซ่อมนครปฐม จี้กกต.แจง-สั่งนายจ้าง เป็นวันหยุด

    เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.20 น.ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) น.ส.อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล , นางวรรณวิภา ไม้สน และนายทวีศักดิ์ ทักษิณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เข้ายื่นหนังสือต่อ กกต.เพื่อเรียกร้องมาตรการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 5 จ.นครปฐม ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ดังนั้นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในภาคแรงงาน อาจไม่สะดวกในการเดินทางมาใช้สิทธิ ขณะที่ข้าราชการและนักศึกษา ที่อยู่ต่างจังหวัดจะไม่สะดวกเดินทางมาใช้สิทธิ์ เนื่องจากวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ตรงวันกลางสัปดาห์ จึงขอให้ กกต.ชี้แจงกับประชาชนว่าเหตุใดถึงเลือกวันดังกล่าว

    น.ส.อมรัตน์ กล่าวว่า วันปิยมหาราช เป็นวันสำคัญที่ข้าราชการและประชาชนจะต้องเข้าร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อีกทั้งวันดังกล่าวถ้าทำงานจะได้รับค่าแรงเป็น 2 เท่า จึงเกรงว่าผู้มาใช้สิทธิจากภาคแรงงานจะไม่สามารถออกไปใช้สิทธิได้ ซึ่ง จ.นครปฐม เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม หากประชาชนไม่ออกไปใช้สิทธิและต้องเสียสิทธิทางการเมือง เช่น ไม่สามารถลงชื่อถอดถอนหรือลงสมัครรับเลือกตั้งได้ ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ

   นางวรรณวิภา กล่าวว่า กกต.เปลี่ยนวันเลือกตั้งจากวันอาทิตย์เป็นวันพุธ แม้จะเป็นวันหยุดราชการ แต่ภาคเอกชน และนักศึกษาอาจจะไม่ได้หยุด แม้ กกต.จะทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังอุตสาหกรรมจังหวัด แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่านายจ้างจะบังคับให้เป็นวันหยุด พรรคอนาคตใหม่ขอเรียกร้องให้ กกต.วางมาตรการรองรับ โดยเฉพาะนักศึกษาที่อาจต้องไปเรียนนอกพื้นที่ อ.สามพราน และไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ จึงขอให้ กกต. ใช้อำนาจตามมาตรา 34 วรรคสอง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วย กกต.สั่งให้ข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการเอกชนอนุญาตให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. เขต 5 จ.นครปฐม ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 โดยได้รับค่าจ้างและไม่ถือเป็นวันลา

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558