ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
“สนธิรัตน์” เดินหน้าแชร์วิสัยทัศน์สู่โกลบอล ขึ้นเวทีประชุมด้านพลังงานหมุนเวียนที่ประเทศเยอรมนี
30 ก.ย. 2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานตอบรับเข้าร่วมประชุม “Global Ministerial Conference on System Integration of Renewables” ร่วมแบ่งปันแนวคิดและบูรณาการด้านพลังงานทดแทน ตอบสนองรูปแบบการใช้พลังงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ย้ำพลังงานไทยต้องเพื่อทุกคนอย่างแท้จริง

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม “Global Ministerial Conference on System Integration of Renewables” ซึ่งจัดโดยกระทรวงกิจการเศรษฐกิจและพลังงานของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (The German Federal Ministry for Economic Affairs) และทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency: IEA) ที่ BMWi Headquarters ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562  โดยการประชุมครั้งนี้ มีนายปีเตอร์ อัลท์ไมเออร์ รัฐมนตรีกระทรวงกิจการเศรษฐกิจและพลังงานของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  และ ดร.ฟาตี  บิโรล ผู้อำนวยการ IEA เป็นผู้เปิดงานประชุมร่วมกัน โดย การประชุม Global Ministerial Conference on System Integration of Renewables นี้เป็นการประชุมที่เปิดเฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้น ซึ่งประกอบไปด้วยรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรระหว่างประเทศรวมทั้งไทยด้วย
การประชุมดังกล่าวเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวทาง นโยบาย ข้อคิดเห็น แบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการส่งเสริมระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพ สามารถรองรับการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และลมได้มากที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในปัจจุบันพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์กำลังเปลี่ยนสัดส่วนพลังงานทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงต้องการความยืดหยุ่นของระบบเพื่อที่จะบูรณาการในแบบที่ปลอดภัยและคุ้มค่าต่อราคา รวมทั้งเพื่อมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เป็นสาเหตุของปัญหาโลกร้อน การนำ 2 ประเด็นหลักมาบูรณาการกันจึงถือว่าเป็นการเปลี่ยนจาก ‘ความท้าทาย’ มาเป็น ‘โอกาส’
“การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จะทำให้ไทยได้เรียนรู้ประสบการณ์การจัดการระบบไฟฟ้าจากหลากหลายประเทศที่มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากแสงแดดและลมที่สูง และยังเป็นโอกาสที่จะแสดงให้เห็นว่า ไทยเราก็สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างจริงจังเพื่อ ทุกคน และเป็นโอกาสได้แสดงบทบาทประธานอาเซียนในฐานะการเป็นผู้นำอาเซียนในด้านพลังงานหมุนเวียน” นายสนธิรัตน์ กล่าว
นอกเหนือจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะได้รับเกียรติให้แสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ ‘ความสำเร็จของพลังงานหมุนเวียน  โอกาสของพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ’ แล้ว จะได้เข้าร่วมพิธีการลงนาม MOU ระหว่าง Stadtwerke Rosenheim ประเทศออสเตรีย กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เพื่อศึกษารูปแบบของการจัดการพลังงานไฟฟ้าและความร้อนในระดับชุมชนที่ชุมชนร่วมเป็นเจ้าของและมีการตัดสินใจร่วมกัน รวมทั้งยังมีแผนเดินทางไปศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งเทคโนโลยี Gas Engines มีการใช้ขยะชีวภาพ ผลผลิตจากการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิง โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นอีกด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤฮจิกายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
18 พ.ย. 2563
การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 36 ราย โดยมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมาเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้รับความสนใจ เพราะมีการขยับพ่อเมืองถึง 3 จังหวัด ขึ้นนั่งเก้าอี้รองปลัดกระทรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558