ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ร.ฟ.ท.-ปตท. ลงนามเช่าที่ดิน
27 ต.ค. 2558

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และนายเทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยการรถไฟฯ ตกลงต่ออายุสัญญาก่อให้เกิดสิทธิเหนือพื้นดิน และอายุสัญญาเช่าให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต่อไปอีก 30 ปี และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตกลงจ่ายเงินเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของการรถไฟฯ ในด้านต่าง ๆ ซึ่งแสดงถึงพันธะสัญญาในการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทั้งสองหน่วยงานและประเทศชาติเป็นหลัก โดยมีนายสราวุธ เบญจกุล ประธานกรรมการรถไฟ และนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นสักขีพยานในการลงนาม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2563
กรุงเทพมหานคร ฟ้าอมร ของคนไทยทุกคน พูดได้ว่าเป็นเมืองหลวงที่มีชื่อเสียงโด่งดังเมืองหนึ่งของโลก เป็นสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาสัมผัส ซี่งแน่นอนว่า เมื่อเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงแบบนี้ ความหลากหลายของปัญหาจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้เป็นไปอย่...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558