ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
เจ้าท่า ชี้แจงทำประมงผิดกฏหมาย
27 ต.ค. 2558

กรมเจ้าท่า จัดโครงการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย (IUU Fishing) ในพื้นที่จังหวัดระนอง โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) เป็นประธาน นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 กล่าวต้อนรับและรายงาน พร้อมกันนี้ ได้มีผู้แทนจากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558