ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
เชียงใหม่ ยังหนาวแจกเครื่องกันหนาวให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายสำคัญกว่า 5 หมื่นชิ้น
23 ม.ค. 2559

จากทั้งความต้องการทั้งหมดราว 3.4 แสนชิ้น ขณะเดียวกัน กำชับ สสจ.ช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพเต็มที่ ระบุยังไม่มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยหนาว หลังปรับหลักเกณฑ์เป็นต้องมีอุณหภูมิต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส ติดต่อกัน 3 วัน
          นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ กล่าวถึงสภาพอากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาวปีนี้ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ว่า ที่ผ่านมาทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการสั่งการให้นายอำเภอทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการเครื่องกันหนาวของประชาชนในพื้นที่ทั้ง 2,066 หมู่บ้าน
          เบื้องต้นพบว่ามีความต้องการรวมทั้งสิ้นประมาณ 3.4 แสนชิ้น และในช่วงที่ผ่านมาได้มีการดำเนินแจกจ่ายเครื่องกันหนาว ทั้งผ้าห่มและเสื้อกันหนาวให้ประชาชนไปแล้วกว่า 50,000 ชิ้น ในพื้นที่เป้าหมายสำคัญ เช่น อำเภออมก๋อย อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอแม่อาย และอำเภอฝาง นอกจากนี้ได้มีการประสานงานกำชับกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือดูแลสุขภาพประชาชนไว้เป็นอย่างดีแล้วเช่นเดียวกัน
          ทั้งนี้ ในส่วนของการแจกจ่ายเครื่องกันหนาวนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปีนี้เน้นไปที่การประสานและขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน และองค์กรมูลนิธิการกุศลต่างๆ ที่มีการดำเนินกิจกรรมในเรื่องนี้เป็นประจำอยู่แล้ว จากเดิมที่ทางราชการจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องกันหนาวเป็นประจำทุกปี โดยที่ปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการประกาศพื้นที่ประสบภัยหนาวว่าจะต้องมีอุณหภูมิต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียสติดต่อกัน 3 วัน ซึ่งถึงเวลานี้จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยหนาวเลย อย่างไรก็ตามไม่พบว่ามีปัญหาแต่อย่างใด และเชื่อว่าน่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
          ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่า ในช่วงวันที่ 23-26 ม.ค. 2559 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ประกอบกับในช่วงวันที่ 25-26 ม.ค. 2559           จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า เข้ามาปกคลุมภาคเหนือของประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกหลังจากนั้นอากาศจะหนาวเย็นลง โดยอุณหภูมิจะลดลง 6-10 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ทั้งนี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงอย่างรวดเร็ว

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ม.ค. 2564
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งปกติก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง อย่างเช่นที่ผ่านไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ก็คือ การเลือกตั...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558