ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ผลิตภัณฑ์เด่น คู่ชุมชน ย้อนกลับ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
09 ม.ค. 2559

          หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรง งาน นำผู้บริหาร ข้าราช เจ้าหน้าที่ กระทวงแรงงานทำบุญตักบาตร ในทุกวันศุกร์สุดท้ายของทุกเดือน กิจกรรมนี้ได้รับการปฏิบ้ติต่อเนื่องกันมาหลายปี จนกล่าวได้ว่า เป็นวัฒนธรรมของกระทรวงแรงงานไปแล้ว  นับว่าเป็นหน่วยงานที่นำธรรมสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  น่าอนุโมทนายิ่ง.

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 ก.ค. 2563
ในบรรดารัฐวิสาหกิจของประเทศไทย หนึ่งในนั้นที่มีความสำคัญต่อการเดินทางของประชาชน ตลอดจนการขนส่งของประเทศคือ “การรถไฟแห่งประเทศไทย” หรือ ร.ฟ.ท. ที่วันนี้มีอายุถึง 123 ปีหรือน่าจะเรียกได้ว่า ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านการบริการรับใช้ประชาชนคนไทยมาอย่าง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558