ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ผลิตภัณฑ์เด่น คู่ชุมชน ย้อนกลับ
ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนา
04 ม.ค. 2559

ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนา. นับเป็นความสำเร็จอย่างยิ่ง ของมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์กรปกครองสงฆ์ทุกระดับชั้น ที่เชิญขวนขาวพุทธให้หันหน้าเข้าวัดประกอบกิจกรรมที่ดี ๆ ในฐานะที่เป็นชาวพุทธนั้นคือการสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปรากฏว่าทุกวัดที่กำหนดให้มีกิจกรรมดังหล่าว มีชาวพุทธหลั่งไหลไปสวดมนต์ข้ามปีจนบางวัดรองรับคนไม่่พอ.อปท.นิวส์ ขออนุโมทนาด้วยกับความสำเร์จนี้

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 ก.ค. 2563
ในบรรดารัฐวิสาหกิจของประเทศไทย หนึ่งในนั้นที่มีความสำคัญต่อการเดินทางของประชาชน ตลอดจนการขนส่งของประเทศคือ “การรถไฟแห่งประเทศไทย” หรือ ร.ฟ.ท. ที่วันนี้มีอายุถึง 123 ปีหรือน่าจะเรียกได้ว่า ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านการบริการรับใช้ประชาชนคนไทยมาอย่าง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558