ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
รองนายกฯ ประจินฯ ตรวจเยี่ยมโครงการ “เน็ตประชารัฐ” ในพื้นที่นครศรีธรรมราช
23 ส.ค. 2561

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ “เน็ตประชารัฐ” ของกระทรวงดิจิทัลฯ ที่บ้านศาลาสามหลัง หมู่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในโครงการดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และรู้เท่าทัน โดยกระทรวงดิจิทัลฯ ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรี ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ รวมถึงการจัดทำคู่มือพัฒนาความสำเร็จกับเน็ตประชารัฐ สำหรับใช้ในการฝึกอบรมครูของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กว่า 1,000 คน เพื่อเป็นวิทยากร แกนนำสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์ให้กับผู้นำชุมชนอีกกว่า 100,000 คน และขยายผลในเชิงลึกโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ให้กับประชาชนผู้สนใจ ผู้ประกอบการ และกลุ่มอาชีพในแต่ละชุมชนที่มีความพร้อมต่อไป ทั้งนี้ การลงพื้นที่ในครั้งนี้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงฯ ยังได้ร่วมออกบูธแสดงการขยายผลการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐทั้งในด้านการอบรมของครู กศน. และประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ โดยมีเยาวชนต้นกล้าประชารัฐจากโครงการ  “TOT Young Club” ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งมีการใช้ประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาพัฒนาการทำตลาดออนไลน์ผ่านโครงการ TYC e-Commerce สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้ชุมชนอีกด้วย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ต.ค. 2563
“สมุทรสาคร” หรือที่เรามักคุ้นกับการเรียกชื่อ “มหาชัย” นับเป็นเมืองติดชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง อยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพฯ ซึ่งนอกจากอาหารทะเลและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งขึ้นชื่อแล้ว จังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้ยังมีประวัติศาสตร์การ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558