ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
อพท. จับมือภาคเอกชนยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ตลาดระดับโลก
22 พ.ย. 2560

          อพท. จับมือภาคเอกชนยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ตลาดระดับโลก ดัน 3 คู่ธุรกิจนำร่องร่วมโชว์งาน WTM 2017 ได้กระแสตอบรับดีผู้ชมแน่นบูธ ระบุเป็นการนำเสนอมิติใหม่ของการท่องเที่ยวไทยในมุมที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เคยได้สัมผัส

          นายสุเทพ เกื้อสังข์ รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คัดสรร 3 คู่ธุรกิจเป็นตัวแทนของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน เข้าร่วมออกบูธในงาน World Travel Market 2017 ณ สหราชอาณาจักร ประกอบด้วยชุมชนกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จับคู่กับ บริษัท โกลบอล ฮอลิเดย์ จำกัด ชุมชนซะซอม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี จับคู่กับ บริษัท สยามไรซ์ ทราเวล จำกัด และชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย อำเภอเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย จับคู่กับ บริษัท อาร์เอสพี จัมโบ้ ทราเวล แอนด์ อีเว้นท์ จำกัด เพื่อนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน และกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีไทยที่มีคุณภาพ

        "การนำชุมชนร่วมออกบูธในงาน WTM 2017 ครั้งนี้ ถือเป็นกลุ่มแรก และยังเป็นกลุ่มนำร่อง โดย อพท. ต้องการนำเสนอภาพของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีระบบการบริหารจัดการและการบริการที่มีมาตรฐานผ่านเวทีส่งเสริมการขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวระดับโลก"

         บรรยากาศในบูธจัดแสดงของชุมชนที่นำอัตลักษณ์ท้องถิ่นพร้อมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ไปนำเสนอ เช่น ภาพของการชมดอกนางพญาเสือโคร่งที่ภูลมโล การเพ้นท์หน้ากากผีตาโขน การนำเสนอภาพของวิถีชุมชนในเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย เป็นที่สนใจแก่ผู้ร่วมงานจำนวนมาก ทั้งกลุ่มบริษัทนำเที่ยว นักท่องเที่ยว สื่อมวลชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการท่องเที่ยวไทยในมุมที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เคยได้สัมผัส

           อย่างไรก็ตาม 3 คู่ธุรกิจ ที่ อพท. นำร่วมงาน WTM 2017 นี้ เป็น 3 คู่จาก 30 คู่ธุรกิจ จากโครงการจับคู่ธุรกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT Business Matching) โดยดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย และ สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ซึ่ง อพท. ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายการกระจายรายได้การท่องเที่ยวสู่ชุมชนท้องถิ่น โดยทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงพัฒนาทักษะและศักยภาพทางการตลาดการท่องเที่ยวคุณภาพ มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีคุณภาพ และความพร้อมในการรองรับตลาดการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศได้ อีกทั้งยังมีรูปแบบการจัดสรรผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนอย่างชัดเจน 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ม.ค. 2564
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งปกติก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง อย่างเช่นที่ผ่านไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ก็คือ การเลือกตั...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558