ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
CAT เตรียมพร้อมโครงการขยายอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ - เคเบิลใต้น้ำเชื่อมต่อระหว่างประเทศ หลัง ครม.ไฟเขียวงบ 5,000 พันล้านบาท
08 ส.ค. 2560

           พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่า CAT  ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลด้านโครงข่ายระหว่างประเทศได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการขยายอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเคเบิลใต้น้ำเชื่อมต่อระหว่างประเทศ(ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE)

          ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่รัฐบาลกำลังเร่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยในส่วนการขยายเคเบิลใต้น้ำ กระทรวงดีอีได้นำเสนอให้ CATและกระทรวงฯสามารถเบิกจ่ายแทนกันได้ ซึ่งกระทรวงดีอีนำเสนอ ครม.เห็นชอบเมื่อวันที่ (1 ส.ค.60) CAT ได้เตรียมงานล่วงหน้าบางส่วนและเชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

  โครงการขยายอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ฯ ในงบประมาณ 5 พันล้านบาท ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่

          1. การขยายโครงข่ายบนบกเพิ่มช่องทางเชื่อมโยงไปสู่เพื่อนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา พม่า มาเลเซีย

          2. การขยายเส้นทางเชื่อม Backhaul ในประเทศ ระหว่างสถานีเคเบิลใต้น้ำซึ่งเป็นจุดขึ้นบกหลัก คือศรีราชา สงขลา สตูล ซึ่งเป็นการเพิ่ม Capacity ศักยภาพการเชื่อมโยงภายในประเทศเพื่อรองรับทราฟิกให้สอดคล้องกับการขยายช่องทางระหว่างประเทศ

          3. การสร้างเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ(เส้นใหม่) ไทย-ฮ่องกง

          "สองกิจกรรมแรก CAT จะเริ่มดำเนินการได้ทันทีเพราะเป็นการขยายเส้นทางในประเทศที่เราทำได้เอง ส่วนการสร้างเคเบิลใต้น้ำเส้นใหม่ไทย-ฮ่องกงนั้นมีการเจรจาหลายฝ่าย เบื้องต้น CAT ได้เริ่มเจรจาหลักการกับพาร์ทเนอร์ในจีน และพร้อมจะขยายการเจรจาเชิญชวนประเทศอื่นที่อาจสนใจร่วมเป็นภาคีในการจัดสร้างเคเบิลใต้น้ำไทย-ฮ่องกงร่วมกัน เช่น กัมพูชา เวียดนาม ฯลฯ"

          สำหรับขั้นตอนหลังจากที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติแล้ว CAT จะทำ TOR ตามราคากลางผ่านคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ และคณะกรรมการบริษัทชุดใหญ่ และขออนุมัติให้ซื้อจ้างตามระเบียบต่อไป โดยมีเวลาประมาณ 2 เดือน สิงหาคม-กันยายน ในการดำเนินกระบวนการทั้งหมดนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนตุลาคมเพื่อให้บริษัท NGDC สามารถเริ่มทำงานเต็มรูปแบบทันในวันที่ 1 พฤศจิกายน ซึ่งคาดว่าจะสามารถทำแผนการเบิกจ่ายงวดแรกได้ตามกำหนด

                    พ.อ.สรรพชัย กล่าวต่อไปว่า CAT ได้เตรียมจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท NGDC ภายในสัปดาห์หน้า ทั้งนี้เป็นการดำเนินการเบื้องต้นตามมติ คนร. โดยรายละเอียดขั้นตอนต่อไปนั้นยังคงอยู่ระหว่างรอบริษัทที่ปรึกษาทั้งด้านบุคลากรและการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โมเดลธุรกิจ และการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ ซึ่งทั้งหมดต้องศึกษาลงลึกในรายละเอียด เช่น ที่มาของเงินทุนซึ่งธุรกิจเคเบิลใต้น้ำต้องใช้เงินลงทุนสูง รวมทั้งเงื่อนไขที่จะเสนอรัฐบาลช่วยสนับสนุน ฯลฯ ทั้งนี้ CAT จะสรุปผลการศึกษาทั้งหมดนำเสนอ ครม.ก่อนเดือนตุลาคม 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและมีกำหนดเปิดดำเนินการ NGDC เต็มรูปแบบในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

          "ระหว่างรอผลการศึกษา CAT ได้เริ่มดำเนินงานช่วง Interim ทำธุรกิจในส่วนที่เป็น NGDC ให้แยกเป็นอิสระ

          ซึ่งหลังจดทะเบียนบริษัทเรียบร้อยจากนี้จะมีการแต่งตั้ง CEO รักษาการเพื่อดูแลภาพรวม NGDC

          พร้อมกับตั้งคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะเริ่มการสรรหา CEO จริงและรับสมัครพนักงานเข้าสู่ NGDC ต่อไป กระบวนการทั้งหมดนี้จะเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคม"

          พ.อ.สรรพชัย กล่าวต่อไปว่าปัจจัยที่จะทำให้ NGDC ประสบความสำเร็จมีสมมติฐานคือ 1.จำนวนพนักงานพอเหมาะ 2. พนักงานมีประสิทธิภาพจากการคัดเลือกสรรหา 3. มูลค่าทรัพย์สินที่ไปสามารถแข่งขันในตลาดได้ 4.ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

          "การสนับสนุนจากภาครัฐจะช่วยให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องได้ในช่วงแรก โดยเมื่อหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานต้องใช้บริการธุรกิจคลาวด์อยู่แล้วอาจสามารถพิจารณาให้ภาครัฐเหล่านี้ไม่ต้องลงทุนเองโดยมาใช้ทรัพยากรของ NGDC ในสัดส่วนหนึ่ง โดยการสนับสนุนเหล่านี้อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อสรุปเสนอ ครม.พิจารณาซึ่งหากทั้งหมดทำได้สอดคล้องไปพร้อมๆกันจะหนุนให้ธุรกิจใหม่ไปต่อได้ ขณะที่หากการสนับสนุนไม่เกิดตามที่ตั้งไว้ Business Model จะเปลี่ยนไปอีกแบบ"

          พ.อ.สรรพชัย ยังได้เผยถึงการปรับตัวของ CAT หลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่เป็น CAT Holding ว่าจากเดิมที่ธุรกิจของ CAT วางจุดแข็งที่โครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก ปีหน้าจะปรับเปลี่ยนมุ่งเน้นธุรกิจด้านดิจิทัลเซอร์วิสมากขึ้น เช่น บริการ IoT และ Smart Solutions โดยเน้นบริการอัจริยะสำหรับสมาร์ทซิตี้เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศไทยที่สอดคล้องตามนโยบายThailand 4.0          

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ต.ค. 2563
“สมุทรสาคร” หรือที่เรามักคุ้นกับการเรียกชื่อ “มหาชัย” นับเป็นเมืองติดชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง อยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพฯ ซึ่งนอกจากอาหารทะเลและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งขึ้นชื่อแล้ว จังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้ยังมีประวัติศาสตร์การ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558