ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
แหล่งก๊าซสินภูฮ่อมจ่ายก๊าซฯ ตามปกติแล้ว
03 พ.ค. 2560

นายนพดล ปิ่นสุภา  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งสินภูฮ่อม จ.อุดรธานี ได้ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ชำรุดเสร็จเรียบร้อยแล้วและเริ่มจ่ายก๊าซฯได้ในวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมาให้กับโรงไฟฟ้าน้ำพองเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า  และสถานีบริการเอ็นจีวีแนวท่อฯ น้ำพอง  รวมทั้งสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติหลักน้ำพอง              จ.ขอนแก่น  เพื่อจัดส่งก๊าซให้กับสถานีบริการก๊าซเอ็นจีวีในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย มุกดาหาร และ อุดรธานี ต่อไป
การซ่อมบำรุงครั้งนี้  ปตท. ได้หารือกับผู้ใช้ก๊าซฯ และผู้ผลิต เพื่อกำหนดช่วงเวลาการทำงานที่เหมาะสม โดยมีผลกระทบต่อทุกภาคส่วนน้อยที่สุด นอกจากนี้ ปตท. ได้บรรเทาผลกระทบกับผู้ใช้รถเอ็นจีวีด้วยการจัดส่งก๊าซเอ็นจีวีจากส่วนกลางสำหรับให้บริการกับผู้ใช้รถฯและในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า ปตท. ได้ประสานความร่วมมือกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าฝั่งตะวันออกเป็นการทดแทน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ต.ค. 2563
“สมุทรสาคร” หรือที่เรามักคุ้นกับการเรียกชื่อ “มหาชัย” นับเป็นเมืองติดชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง อยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพฯ ซึ่งนอกจากอาหารทะเลและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งขึ้นชื่อแล้ว จังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้ยังมีประวัติศาสตร์การ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558