ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
กฟผ. ทีมกรุ๊ป มอบทุนโรงเรียนวัดพรุศรี สุราษฏร์ธานี
22 มี.ค. 2560

          กฟผ. ทีมกรุ๊ป ร่วมมือดำเนินกิจกรรมซีเอชอาร์ มอบทุนการศึกษา พร้อมคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักเรียนและโรงเรียนวัดพรุศรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี

          มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ทีมกรุ๊ป นำโดย คุณพีรวัธน์ เปรมชื่น กรรมการ ทีมกรุ๊ป และรองประธานกรรมการ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย  คุณศานิต ด่านศมสถิต ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการธุรกิจสายงานระบบส่ง กฟผ. มอบทุนการศึกษา พร้อมคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอน แก่โรงเรียนวัดพรุศรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมี นางณัฎฐ์ชุตา ทองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

          คุณพีรวัธน์ เปรมชื่น เปิดเผยว่า เยาวชนเป็นหัวใจสำคัญ เป็นอนาคตของชาติ กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาพร้อมคอมพิวเตอร์ในครั้งถือเป็นส่วนเล็กๆ ที่ 2 หน่วยงาน ได้ร่วมมือกันในการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ช่วยสนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษา เปิดมุมมองและประสบการณ์ผ่านทางคอมพิวเตอร์ เติมเต็มคุณภาพชีวิต พร้อมเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต โดยกิจกรรมในครั้งนี้นับต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ต่อจากการมอบทุนการศึกษาครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ม.ค. 2564
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งปกติก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง อย่างเช่นที่ผ่านไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ก็คือ การเลือกตั...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558