ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
IRPC คว้ารางวัล AREA 2021 สาขา Health Promotion
14 ก.ย. 2564

IRPC คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2021 สาขา Health Promotion

จากการดำเนินโครงการและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในช่วงวิกฤตการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19

คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2021 หรือ AREA 2021 ในสาขา Health Promotion จาก Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ดำเนินงานด้านการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียจากโครงการ IRPC Unite in the fight against COVID-19 ที่ได้ดำเนินการในช่วงวิกฤตการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปีที่ผ่านมาโดยบริษัทฯ ได้ดูแลและให้ความช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว พร้อมกับช่วยเหลือสังคม ปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัย จากเชื้อไวรัสโควิด-19 การสร้างอาคารตรวจโรคระบบทางเดินหายใจแรงดันลบ อาคารระยองรวมใจพัฒน์ ให้แก่โรงพยาบาลระยอง เพื่อใช้เป็นอาคารตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 และสามารถใช้เป็นอาคารตรวจโรคทางเดินหายใจ หลังจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19หมดลงแล้ว การมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบพร้อมผ้าพลาสติกคลุมเตียง ให้แก่โรงพยาบาลระยอง การมอบผ้าสปันบอนด์ ซึ่งผลิตจากเม็ดพลาสติกของบริษัทฯ ให้แก่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นำไปตัดเป็นชุดใส่ป้องกันการติดเชื้อ (PPE) เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 200 แห่ง การนำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของบริษัทฯ ไปต่อยอดสร้างมูลค่าทางธุรกิจ เช่น ผ้า Melt blown Fabric หน้ากากผ้ากราฟีน KleanTeQ Mask และยังเป็นการตอบแทนสังคมโดยสร้างความมั่นคง และความเข้มแข็งทางด้านสาธารณสุขให้กับประเทศไทย

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2564
ว่ากันว่า การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐหรืองบประมาณแผ่นดินนั้น กระเป๋าเงินใบใหญ่อยู่ที่ “กรมบัญชีกลาง” โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลต้องใส่ใจเป็นพิเศษในห้วงวิกฤติโควิด-19 และห้วงวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะจะมีทั้งเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558