ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน AEC+3 ย้อนกลับ
ดูไบ-หางโจว มุ่งมั่นขยายความสัมพันธ์ทางการค้าร่วมกัน
06 ธ.ค. 2559

          คณะผู้แทนทางเศรษฐกิจจากเมืองหางโจว ประเทศจีน พบปะกับบรรดาผู้บริหารระดับสูงของสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนของดูไบ ที่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในวันจันทร์ที่ผ่านมา (5 ธ.ค. 2016) เพื่อเพิ่มระดับความสัมพันธ์ให้ครอบคลุมถึงด้านการค้า โลจิสติกส์ อีคอมเมิร์ซ และการเงินระหว่างเมืองท่าเรือทั้งสอง

กัวผิง หัวหน้าฝ่ายการค้าต่างประเทศของคณะกรรมการการพาณิชย์เมืองหางโจวได้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม 2016 Hangzhou-Dubai City Promotion Conference Agenda ว่า หางโจวและดูไบเป็นเมืองเสาหลักสองแห่งของโครงการพื้นที่และเส้นทางเศรษฐกิจของจีน (Belt and Road Initiative) ซึ่งมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจของเอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรปให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

          "ทั้งสองฝ่ายต่างมีความมุ่งมั่นที่จะขยายความสัมพันธ์ทางการค้า และมองเห็นอนาคตที่ดีในอีกห้าปีถัดไป" เธอให้สัมภาษณ์แก่สำนักข่าวซินหัวดังนี้

ในฐานะที่เป็นเมืองเจ้าภาพของการประชุมสุดยอด G20 ในปี 2016 หางโจว "เป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกในฐานะศูนย์กลางด้านอีคอมเมิร์ซ การค้าโลก การบริการทางการเงิน และจุดศูนย์รวมของประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมจีนกว่า 8,000 ปี" เธอกล่าว

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ม.ค. 2564
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งปกติก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง อย่างเช่นที่ผ่านไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ก็คือ การเลือกตั...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558