ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ได้รับความไว้วางใจ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง
01 พ.ย. 2559

          วันนี้ (วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น ) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA   ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภา มหาวิทยาลัย และรศ. ดร. สมหมาย ปรีเปรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  ร่วมลงนามในสัญญาการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่นแบบ Indoor GIS ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นายพูลสิริ ธรรมสโรช รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์  นายพัลลภ ภิญโญวัฒน์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ   นายกิตติ จริยมานะ รองผู้ว่าการไฟฟ้า ภาค 2    และ นายเจด็จ วิศรี ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธานี ร่วมในงาน ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแก่ธุรกิจ อุตสาหกรรม และครัวเรือน ในพื้นที่ให้บริการครอบคลุม 74 จังหวัด ทั่วประเทศ ด้วยการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานปลอดภัยรวดเร็ว เชื่อถือได้มาเป็นเวลากว่า 56 ปี  PEA จึงมีความเชี่ยวชาญ ความชำนาญและประสบการณ์ในงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและพร้อมที่จะนำความรู้ความสามารถมาให้บริการแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน  ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทุกประเภทแบบครบวงจร

          โดยในวันนี้ PEA ได้มีการลงนามในสัญญาการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ชนิด Indoor GIS (Line in-Line out) ระบบ 115-22 เควี ติดตั้งอยู่ในอาคารและใช้พื้นที่น้อย มีหม้อแปลงไฟฟ้า 2 เครื่อง ขนาด 50/60 MVA  ก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี พร้อมระบบจำหน่าย 22 เควี และก่อสร้างระบบ Solar farm ขนาด 1 MW ในวงเงิน   354,417,170 บาท .-  ซึ่งคาดว่าสามารถรองรับการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในอนาคตได้ถึงประมาณ 30 ปี        
               
          สำหรับการดำเนินงานให้บริการด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าที่เป็นธุรกิจเสริมของ PEA ซึ่งให้บริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทุกประเภทแบบครบวงจร ให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าฯขอนแก่นและหาดใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน จ.กาญจนบุรี เป็นต้น

          ทั้งนี้ หากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสนใจให้ PEA ดำเนินงานการก่อสร้างระบบไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม  หรือเป็นที่ปรึกษาด้านระบบไฟฟ้า สามารถติดต่อได้ ที่ฝ่ายบริการวิศวกรรม - 02590 9585 กองบริการวิศวกรรมระบบสายส่ง  - 02590 9590   กองบริการวิศวกรรมระบบจำหน่าย  - 02590 9070   กองบริการบำรุงรักษา  - 02590 9560

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 ก.ค. 2563
ในบรรดารัฐวิสาหกิจของประเทศไทย หนึ่งในนั้นที่มีความสำคัญต่อการเดินทางของประชาชน ตลอดจนการขนส่งของประเทศคือ “การรถไฟแห่งประเทศไทย” หรือ ร.ฟ.ท. ที่วันนี้มีอายุถึง 123 ปีหรือน่าจะเรียกได้ว่า ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านการบริการรับใช้ประชาชนคนไทยมาอย่าง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558