ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
สองแควจัดชุดลาดตระเวณป้องกันไฟป่าเมืองน่าน
03 มี.ค. 2564

นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอสองแคว ได้นำสมาชิก อส.และลูกจ้างตำบลสมาร์ททีม ร่วมกับหน่วยทหาร ซึ่งพ.อ.ภูมิสิน สอนสุภาพ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 มอบหมายให้ ร.อ.อุดม ดำรงวิทย์ ผบ.ร้อย ทพ.3301 ทหารชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 3217 เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำที่10 เจ้าหน้าที่ อบต.นาไร่หลวง เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสองแคว ผู้ใหญ่บ้านและราษฎร บ้านถ้ำเวียงแก หมู่ 1 บ้านหางทุ่ง หมู่ 3 และบ้านผาหมี หมู่ 10 ต.นาไร่หลวง ออกปฏิบัติการดับไฟป่าริมถนนสายบ้านหางทุ่ง -บ้านถ้ำเวียงแก เขตพื้นที่รอยต่อบ้านถ้ำเวียงแก กับบ้านหางทุ่ง ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน

พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกันทำแนวกันไฟ ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทาง 5 กิโลเมตร เพื่อป้องกันไฟป่า ในห้วงฤดูแล้งและเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน พร้อมสร้างความเข้าใจให้กับราษฎรในพื้นที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบกับระบบทางเดินหายใจและการท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดน่าน ได้รณรงค์ให้ประชาชนในทุกพื้นที่ห้ามเผาเด็ดขาดระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์- 30 เมษายน 2564 ตามนโยบายรัฐบาลและของจังหวัดน่าน 

นอกจากนี้ ทางกองร้อย ทพ.3301 ได้จัดชุดเคลื่อนที่ออกลาดตระเวนในพื้นที่ป่าอย่างเข้มข้น ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการเกิดไฟไหม้ป่า และลดปัญหาหมอกควันของจังหวัดน่านด้วย

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 เมษายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 มี.ค. 2564
พูดถึงวิถีชีวิตของแต่ละคนนั้นก็คงมีลีลาที่แตกต่างกันไป บ้างก็เดินไปอย่างเรียบง่ายก็มี บ้างก็มีลีลาชีวิตที่พลิกผันไปมาแต่ก็ใช้ความรู้ความสามารถ ความอดทน และความจริงใจต่อการทำหน้าที่อย่างจิงจัง จนประสบความสำเร็จ ซึ่งอย่างหลังนี้เองซึ่งอย่างหลังนี้น่าสนใจ เพราะหล...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558