ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ทล.ปิดซ่อมปราณบุรี – ประจวบคีรีขันธ์
13 ต.ค. 2559

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม โดยแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) จะดำเนินการบูรณะผิวทางแอสฟัลต์บนทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) สาย อำเภอปราณบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค จึงมีความจำเป็นต้องปิดและเบี่ยงการจราจรชั่วคราว ดังนี้ 
1. กม.300+320 – กม.301+700 (บริเวณชุมชนนิคมคั่นกระได) ด้านขวาทาง (ฝั่งขาขึ้นกรุงเทพฯ) ระยะทาง 1.37 กิโลเมตร ในพื้นที่ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2559 ระยะเวลาดำเนินการ 40 วัน โดยให้รถทุกชนิดเบี่ยงการจราจรไปวิ่งสวนทางด้านซ้ายทาง (ฝั่งขาล่องใต้) 
2. กม.280+367 – กม.283+500 (บริเวณบ้านบน – บริเวณบ้านหนองตาเสือ) ด้านขวาทาง (ฝั่งขาขึ้นกรุงเทพฯ) ระยะทาง 3.13 กิโลเมตร ในพื้นที่ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2559 ระยะเวลาดำเนินการ 40 วัน โดยให้รถทุกชนิดเบี่ยงการจราจรไปวิ่งสวนทางด้านซ้ายทาง (ฝั่งขาล่องใต้)
กรมทางหลวงขออภัยในความไม่สะดวกในระหว่างดำเนินการอาจทำให้การจราจรติดขัด ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป และขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า รวมถึงเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในบริเวณก่อสร้างเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 ก.ค. 2563
ในบรรดารัฐวิสาหกิจของประเทศไทย หนึ่งในนั้นที่มีความสำคัญต่อการเดินทางของประชาชน ตลอดจนการขนส่งของประเทศคือ “การรถไฟแห่งประเทศไทย” หรือ ร.ฟ.ท. ที่วันนี้มีอายุถึง 123 ปีหรือน่าจะเรียกได้ว่า ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านการบริการรับใช้ประชาชนคนไทยมาอย่าง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558