ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน AEC+3 ย้อนกลับ
ปักกิ่งคาดเครือข่าย ‘ขนส่งทางราง’ ยาวแตะ 1,600 กม. ในปี 2025
24 ม.ค. 2564

ปักกิ่ง, 24 ม.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันเสาร์ (23 ม.ค.) ทางการกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เปิดเผยการคาดการณ์ว่าสายการขนส่งทางรางของปักกิ่งจะยาวแตะ 1,600 กิโลเมตรภายในปี 2025 คิดเป็นร้อยละ 56 ของการขนส่งสาธารณะในเมือง

เฉินจี๋หนิง นายกเทศมนตรีเทศบาลนครปักกิ่ง ระบุเป้าหมายดังกล่าวในรายงานการปฏิบัติงานของรัฐบาล ซึ่งเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนเทศบาลนครปักกิ่ง ชุดที่ 15 ครั้งที่ 4

รายงานระบุว่า ปัจจุบันสายการขนส่งทางรางในเขตเมืองปักกิ่งยาวแตะ 727 กิโลมตร และมีการสร้างทางรถไฟในเขตชานเมืองเพิ่ม 400 กิโลเมตร เมื่อนับถึงสิ้นปี 2020

เฉิน กล่าวว่า ปักกิ่งจะเปิดทางรถไฟเขตเมืองเพิ่ม 7 สายในปีนี้ ทำให้สายการขนส่งทางรางในเขตเมืองรวมอยู่ที่ 781 กิโลเมตรภายในสิ้นปี 2021

ทั้งนี้ ปักกิ่งยกให้เครือข่ายการขนส่งทางรางเป็นแนวทางการขนส่งที่ปลอดภัย สะดวกสบาย มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยมีบทบาทช่วยบรรเทาความแออัดของการจราจรภายในเมืองและลดทอนการปล่อยมลพิษ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มีนาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มี.ค. 2564
ความขัดแย้งทางด้านการเมืองในประเทศไทยนับเป็นปัญหาใหญ่มากว่า 10 ปี นับแต่การยึดอำนาจก่อการรัฐประหารเมื่อปี 2549 และถึงแม้ตลอดห้วงที่ผ่านมาจนถึงปัจุบัน ฝ่ายที่ควบคุมอำนาจจะจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อให้ประเทศกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยไปแล้ว2-3 ครั้งก็ตาม แต่คว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558