ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน AEC+3 ย้อนกลับ
กวางตุ้งสร้าง ‘ฟาร์มปศุสัตว์ในทะเล’ พร้อมผลิตไฟฟ้า 1.7 ล้านกิโลวัตต์
24 ม.ค. 2564

หยางเจียง, 24 ม.ค. (ซินหัว) — อำเภอหยางซี เมืองหยางเจียง มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของจีน ดำเนินการติดตั้งกังหันลมนอกชายฝั่งทะเล จำนวน 48 ต้น โดยปัจจุบันมีกังหันลมเชื่อมต่อกับโครงข่ายการไฟฟ้าแล้ว 23 ต้น

โครงการก่อสร้างดังกล่าวดำเนินการโดยไชน่า ธรี กอร์เจส คอร์เปอเรชัน (CTG) ซึ่งตั้งเป้าหมายก่อสร้างเขตสาธิตการทำฟาร์มปศุสัตว์ทางทะเลระดับชาติอันประกอบด้วยแหล่งพลังงานลมนอกชายฝั่งและฟาร์มปศุสัตว์ในมหาสมุทร

เขตการทำฟาร์มปศุสัตว์ทางทะเลจะมีพื้นที่ปะการังเทียม สวนตกปลาเชิงสันทนาการสองแห่ง ฐานตกปลาเชิงสันทนาการสองแห่ง และพื้นที่พลังงานลมที่คาดว่าจะผลิตไฟฟ้าราว 1.7 ล้านกิโลวัตต์ภายในสิ้นปี 2021

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มีนาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มี.ค. 2564
ความขัดแย้งทางด้านการเมืองในประเทศไทยนับเป็นปัญหาใหญ่มากว่า 10 ปี นับแต่การยึดอำนาจก่อการรัฐประหารเมื่อปี 2549 และถึงแม้ตลอดห้วงที่ผ่านมาจนถึงปัจุบัน ฝ่ายที่ควบคุมอำนาจจะจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อให้ประเทศกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยไปแล้ว2-3 ครั้งก็ตาม แต่คว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558