ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
รายงานโควิด-19วันนี้ติดเชื้อเพิ่ม59รายตายอีก1ราย
20 ม.ค. 2564

แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์  ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงสถานการณ์ประจำวันว่า พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 59 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 51 ราย และติดเชื้อจากต่างประเทศ 8 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 12,653 ราย หายป่วยแล้ว 9,621 ราย และเสียชีวิตเพิ่ม 1 คน รวมเสียชีวิตสะสม 71 คน

ส่วนจังหวัดที่ติดเชื้อเพิ่มเป็น 62 จังหวัด โดยมีจังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดที่เพิ่มขึ้นมาเป็นจังหวัดล่าสุด

สรุปสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น.

-ผู้ป่วยรายใหม่ 59 ราย

-ผู้ป่วยยืนยันสะสม 12,653 ราย

-หายป่วยแล้ว 9,621 ราย

– เสียชีวิตสะสม 71 ราย

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.พ. 2564
กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. เป็นองค์กรการปกครองท้องถิ่นที่ถูกตราขึ้นในรูปแบบพิเศษ และนับเป็นองค์กรที่มีขอบเขตการบริหารขนาดใหญ่ จากการที่เป็นอาณาเขตเมืองหลวงของประเทศ มีประชากรอาศัยอยู่เกือบ 6 ล้านคนในปัจจุบน เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558