ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
'คมนาคม' ทุ่ม 4.2 พันล้าน สร้างทางด่วนเชื่อมอู่ตะเภา
12 ม.ค. 2564

“คมนาคม” ดันส่วนต่อขยายมอเตอร์เวย์ภาคตะวันออก ทุ่ม 4.2 พันล้าน เชื่อมพัทยา - สนามบินอู่ตะเภา หนุนการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าอีอีซี

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เพื่อสนับสนุนการเดินทางและการขนส่งสินค้าในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) กระทรวงฯ ได้เร่งรัดให้กรมทางหลวง (ทล.) จัดใช้งบประมาณเพื่อเริ่มดำเนินการศึกษาและออกแบบโครงการส่วนต่อขยายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สาย 7 ช่วงพัทยา – มาบตาพุด ภายในปีนี้ โดยให้ต่อขยายไปยังท่าอากาศยานอู่ตะเภา ระยะทางอีกประมาณ 3.5 กิโลเมตร (กม.)

“เราขอกรอบทำโครงการนี้เป็นงบในปี 2565 แต่ขั้นตอนดำเนินการจะเริ่มทำตั้งแต่ปีนี้ ตั้งเรื่องในปี 2564 ใช้งบบูรณาการไปก่อน ดังนั้นกรมทางหลวงจะต้องเริ่มทำการศึกษาและออกแบบโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปีหน้าจะต้องเวนคืนที่ดินและเริ่มงานก่อสร้าง”

สำหรับส่วนต่อขยายช่วงพัทยา-มาบตาพุด จะเชื่อมเข้ากับอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานอู่ตะเภา เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางและการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะการเดินทางที่คาดการณ์ว่าในอนาคตอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานอู่ตะเภา จะรองรับผู้โดยสารใช้บริการถึง 60 ล้านคนต่อปี ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเตรียมความพร้อมด้านระบบขนส่ง การคมนาคมให้เชื่อมต่อและเดินทางอย่างสะดวก

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.พ. 2564
กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. เป็นองค์กรการปกครองท้องถิ่นที่ถูกตราขึ้นในรูปแบบพิเศษ และนับเป็นองค์กรที่มีขอบเขตการบริหารขนาดใหญ่ จากการที่เป็นอาณาเขตเมืองหลวงของประเทศ มีประชากรอาศัยอยู่เกือบ 6 ล้านคนในปัจจุบน เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558