ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
ผลิตเมล็ดและต้นพันธุ์ “พริกเดือยไก่” เผยตลาดภาคใต้ต้องการสูง-ราคาดี
31 ธ.ค. 2563

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ผลิตเมล็ดพันธุ์พริกพื้นเมืองพันธุ์เดือยไก่ และจำหน่ายในราคาถูก เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ตามโครงการผลิตขยายและส่งเสริมการใช้พืชพันธุ์ดี ตามระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าด้วยเงินรายได้จากการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร ประจำปี 2562 ซึ่งพริกพันธุ์นี้จะมีจุดเด่นตรงที่ทรงพุ่มใหญ่ ให้ผลดก เผ็ดจัด ราคาดี เฉลี่ยทั้งปีประมาณ 100 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีช่วงราคาสูงที่สุดของปีเฉลี่ย 170-190 บาทต่อกิโลกรัม

ทั้งนี้ เนื่องจากพันธุ์พืชที่มีคุณภาพดี ถือเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญและจำเป็นสำหรับเกษตรกรในการผลิตพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรโดยตรง เนื่องจากการใช้พันธุ์พืชที่มีคุณภาพดีจะลดปริมาณการใช้พันธุ์ต่อไร่ลง แต่มีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น แต่ที่ผ่านมาการผลิตพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เกษตรกรยังไม่สามารถเข้าถึงพันธุ์ดี โดยเฉพาะพันธุ์พืชที่ได้มาจากการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานราชการ ซึ่งยังไม่สามารถจะผลิตให้เพียงพอได้ เพราะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง และยังไม่มีหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ

ดังนั้น จึงทำให้เกษตรกรต้องใช้พันธุ์พืชที่ไม่มีคุณภาพ หรือต้องซื้อหาจากภาคเอกชนที่มีราคาแพง นอกจากนั้น ยังส่งผลให้ต้นทุนของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 10-25 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตที่ได้มีปริมาณลดลง ทำให้รายได้หรือผลตอบแทนต่อหน่วยการผลิตลดลง ส่งผลให้เกิดหนี้ครัวเรือนภาคเกษตร และปัญหาด้านสังคมต่อไป จากสถานการณ์ดังกล่าว ยังส่งผลให้พืชเศรษฐกิจบางชนิดผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ ต้องมีการนำเข้าผลผลิตหรือวัตถุดิบอื่นทดแทนมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี

นางวรรณา พรหมบุญทอง ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง กล่าวว่า ตอนนี้ทางศูนย์ฯ มีทั้งเมล็ดพันธุ์และผลิตต้นพันธุ์พริกเดือยไก่ เพราะเป็นความต้องการของตลาดทางภาคใต้ค่อนข้างสูง จึงทำให้มีราคาดี อีกทั้งวิธีการปลูกก็ไม่ยาก เพียงแค่เตรียมดิน ปรับปรุงดินโดยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และให้น้ำใส่ปุ๋ยเพียงแค่ 2-3 เดือน ก็เริ่มมีผลผลิตให้เก็บจำหน่ายได้แล้ว นอกจากนี้ ยังมีต้นพันธุ์มะเขือเปราะ มะละกอฮอลแลนด์ กล้วยไม้ กล้วยหอมทอง กล้วยน้ำว้า และกล้วยหิน จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออีกด้วย

ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทร.0-7558-2312-3 หรือ Facebook : ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มีนาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มี.ค. 2564
ความขัดแย้งทางด้านการเมืองในประเทศไทยนับเป็นปัญหาใหญ่มากว่า 10 ปี นับแต่การยึดอำนาจก่อการรัฐประหารเมื่อปี 2549 และถึงแม้ตลอดห้วงที่ผ่านมาจนถึงปัจุบัน ฝ่ายที่ควบคุมอำนาจจะจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อให้ประเทศกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยไปแล้ว2-3 ครั้งก็ตาม แต่คว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558