ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
(คลิป) MEA ห่วงใยความปลอดภัยช่วงปีใหม่ แนะใช้บริการออนไลน์ ป้องกัน COVID-19
28 ธ.ค. 2563

วันนี้ (28 ธ.ค. 2563) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ในฐานะโฆษก MEA กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบันนั้น MEA มีความห่วงใยประชาชนโดยได้ยกระดับมาตรการป้องกันในพื้นที่การให้บริการอย่างเต็มที่ อีกทั้งได้เตรียมความพร้อมนวัตกรรมด้านงานบริการในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามาใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ของ MEA โดยไม่ต้องเดินทางลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ไม่ว่าจะเป็น MEA Smart Life Application ที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในด้านการตรวจสอบ จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านบัตรเครดิต - Internet Banking และการแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง อีกทั้ง ระบบบริการออนไลน์ MEASY (https://eservice.mea.or.th/measy) ที่เป็นช่องทางเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในการขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า และช่องทางดังกล่าวยังอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถรับบริการขอติดตั้งไฟฟ้าใหม่ ขอติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว ขอเพิ่ม-ลดขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ตลอดจนการของดการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวก็สามารถรับบริการได้ง่ายยิ่งขึ้น ขณะที่การรับเอกสารต่าง ๆ ของ MEA เช่น ใบแจ้งยอดค่าไฟฟ้า ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และหนังสือเตือนให้ชำระค่าไฟฟ้านั้น MEA ได้ดำเนินโครงการ MEA e-Bill เปิดให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถรับเอกสารในรูปแบบเอกสารออนไลน์ ผ่านทาง SMS หรือ Email เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในการได้รับเอกสารอย่างรวดเร็ว  ช่วยลดการใช้กระดาษเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ MEA มีข้อแนะนำด้านความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย MEA จึงขอเตือนประชาชนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรือกลับภูมิลำเนา ควรตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ และปลั๊กไฟให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ปลอดภัย หากพบว่าชำรุดต้องซ่อมแซมทันที ปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งานและก่อนออกเดินทาง หากร่างกายเปียกชื้นไม่ควรสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้า ในส่วนของร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่ติดตั้งป้ายโฆษณาสินค้ารวมถึงร้านค้าในบริเวณจัดงานกิจกรรมหรือตลาดขายสินค้าที่มีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก ควรติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วและสายดินเพื่อความปลอดภัย รวมถึงควรตรวจสอบสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงการดื่มของมึนเมาในระหว่างการเดินทางเพราะอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับรถชนเสาไฟฟ้า เพราะไม่เพียงแค่ผู้ขับขี่และผู้ร่วมเดินทางจะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเท่านั้นอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างได้ 

ทั้งนี้ ในช่วงวันหยุดดังกล่าว MEA ยังพร้อมให้บริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 เมษายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 มี.ค. 2564
พูดถึงวิถีชีวิตของแต่ละคนนั้นก็คงมีลีลาที่แตกต่างกันไป บ้างก็เดินไปอย่างเรียบง่ายก็มี บ้างก็มีลีลาชีวิตที่พลิกผันไปมาแต่ก็ใช้ความรู้ความสามารถ ความอดทน และความจริงใจต่อการทำหน้าที่อย่างจิงจัง จนประสบความสำเร็จ ซึ่งอย่างหลังนี้เองซึ่งอย่างหลังนี้น่าสนใจ เพราะหล...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558