ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน AEC+3 ย้อนกลับ
บทความ‘สี จิ้นผิง’ ในนิตยสาร “แสวงหาสัจธรรม”
18 ธ.ค. 2563

สำนักข่าวซินหวา รายงานว่า นิตยสาร “แสวงหาสัจธรรม” ของจีน ฉบับที่ 24 วันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 2020 เผยแพร่บทความสำคัญของ นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดี และประธานคณะกรรมการการทหารส่วนกลางของจีน ในหัวข้อ “ร่วมแบกรับความรับผิดชอบแห่งยุคสมัย ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาทั่วโลก”

บทความชิ้นนี้เน้นว่า โลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจเป็นความต้องการเชิงภาวะวิสัยแห่งการพัฒนากำลังการผลิตทางสังคมและเป็นผลที่เกิดขึ้นแน่นอนจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นพลังขับเคลื่อนที่ทรงพลังยิ่งแก่การเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก ทั้งยังส่งเสริมการไหลเวียนสินค้าและเงินทุน ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอารยธรรม ตลอดจนการไปมาหาสู่กันของประชาชนประเทศต่าง ๆ การกล่าวหาโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจว่าเป็นต้นตอของปัญหาที่ก่อกวนโลกนั้นไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ทั้งยังไม่มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหา เมื่อเผชิญโอกาสและความท้าทายที่เกิดขึ้นจากโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ ทางเลือกที่ถูกต้อง คือ ใช้ทุก ๆ โอกาสให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ ร่วมกันรับมือความท้าทายทุกประเภทและชี้นำทิศทางที่ถูกต้องแก่กระแสโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ

ปัจจุบันภาระหน้าที่ด่วนที่สุด คือ นำพาเศรษฐกิจโลกก้าวพ้นจากความยากลำบาก เศรษฐกิจโลกตกอยู่ในภาวะซบเซามาเป็นเวลายาวนาน ปัญหาช่องว่างระหว่างความยากจนกับความมั่งคั่งและช่องว่างเหนือ-ใต้โดดเด่นยิ่งขึ้น ซึ่งมาจากต้นตอของความขัดแย้งสำคัญใน 3 ด้านที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ พลังขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกไม่เพียงพอ การบริหารจัดการเศรษฐกิจโลกล่าช้า และการพัฒนาทั่วโลกขาดความสมดุล เราจึงต้องมีทั้งสติปัญญาแห่งการวิเคราะห์ปัญหาและยิ่งต้องมีความกล้าหาญแห่งการใช้ปฏิบัติการ

ประการแรก ยืนหยัดการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สร้างรูปแบบการเติบโตที่เปี่ยมไปด้วยความมีชีวิตชีวา ประการที่สอง ยืนหยัดการประสานความร่วมมือ สร้างรูปแบบความร่วมมือที่เปิดกว้างและได้ชัยชนะร่วมกัน ประการที่สาม ยืนหยัดการพัฒนาให้ทันยุคสมัย สร้างรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และประการที่สี่ ยืนหยัดความยุติธรรมและความใจกว้าง สร้างรูปแบบการพัฒนาที่สมดุลและอำนวยประโยชน์แก่ทุกฝ่าย

บทความชี้ว่า ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประชาชนจีนได้ค้นพบหนทางแห่งการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพประเทศ เป็นหนทางที่กำหนดขึ้นโดยพิจารณาจากสภาพท้องถิ่น เป็นหนทางที่ถือผลประโยชน์ของประชาชนสำคัญที่สุด เป็นหนทางแห่งการปฏิรูปและสร้างนวัตกรรม และเป็นหนทางแห่งการแสวงหาการพัฒนาร่วมกันท่ามกลางการเปิดประเทศ การพัฒนาของจีนเป็นโอกาสของทั่วโลก จีนเป็นผู้ได้ประโยชน์จากโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ และที่สำคัญยิ่งกว่า คือ จีนเป็นผู้สร้างคุณงามความดี ประชาชนจีนอ้าแขนต้อนรับประชาชนประเทศต่าง ๆ ให้ขึ้น “ขบวนรถไฟความเร็วสูง” และ “ขบวนรถฟรี” ของจีน

ซึ่งแต่ไหนแต่ไรมากระบวนการความก้าวหน้าทางอารยธรรมของมนุษยชาติไม่เคยก้าวเดินบนหนทางที่ราบเรียบ มนุษย์ก้าวหน้าท่ามกลางการต่อสู้กับความยากลำบาก เมื่อเผชิญกับความยุ่งยาก อย่าได้โทษตัวเอง อย่าได้ตำหนิผู้อื่น อย่าได้ละทิ้งความมั่นใจ และอย่าได้หลีกหนีความรับผิดชอบ แต่หากต้องร่วมกันเอาชนะความยากลำบาก ขอให้พวกเราเสริมสร้างความมั่นใจ ใช้ปฏิบัติการ ตลอดจนร่วมกันก้าวไปข้างหน้ามุ่งสู่อนาคต

หมายเหตุ :อปท.นิวส์ เรียบเรียงจากต้นฉบับแปลของภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน-CMG

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มีนาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มี.ค. 2564
ความขัดแย้งทางด้านการเมืองในประเทศไทยนับเป็นปัญหาใหญ่มากว่า 10 ปี นับแต่การยึดอำนาจก่อการรัฐประหารเมื่อปี 2549 และถึงแม้ตลอดห้วงที่ผ่านมาจนถึงปัจุบัน ฝ่ายที่ควบคุมอำนาจจะจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อให้ประเทศกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยไปแล้ว2-3 ครั้งก็ตาม แต่คว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558