ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สังคม / บุคคล ย้อนกลับ
โฆษกกองทัพเรือ เป็นประธานปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรม ตามโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด รุ่นที่ 81
13 ธ.ค. 2563

13 ธ.ค.63 พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เป็นประธานปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรม ตามโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด รุ่นที่ 81 ตามหลักสูตรของสมาคมพัฒนาการพูดแห่งประเทศไทย จัดโดยศูนย์พัฒนาการพูดรามคำแหง ระหว่างวันที่ 9-13 ธ.ค.63 ณ คณะศึกษาศาสตร์ อาคารนครชุม ห้อง NCB 101 มหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.พ. 2564
กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. เป็นองค์กรการปกครองท้องถิ่นที่ถูกตราขึ้นในรูปแบบพิเศษ และนับเป็นองค์กรที่มีขอบเขตการบริหารขนาดใหญ่ จากการที่เป็นอาณาเขตเมืองหลวงของประเทศ มีประชากรอาศัยอยู่เกือบ 6 ล้านคนในปัจจุบน เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558