ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ธสน.เยี่ยมชมกิจการ Southern Group
04 ธ.ค. 2563

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) นำโดยสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ เข้าเยี่ยมชมกิจการลูกค้าในเขตภาคใต้ รวมทั้งท่าเรือขนถ่ายสินค้า “เซ้าเทิร์น พอร์ท” ของกลุ่มธุรกิจเหมืองแร่และท่าเรือ เซ้าเทิร์นกรุ๊ป ที่ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งมี ดร.วิจักษ์ พงษ์เภตรา ประธานกรรมการบริหาร ให้การต้อนรับและนำชมกิจการ

การลงพื้นที่เยี่ยมลูกค้าของ ธสน.ครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการส่งออก อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของ ธสน.ให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ที่วางไว้

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ม.ค. 2564
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งปกติก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง อย่างเช่นที่ผ่านไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ก็คือ การเลือกตั...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558