ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สังคม / บุคคล ย้อนกลับ
คณะกรรมการบริหารข่าวสารวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ (กบว.) จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ “เพลงของพ่อ พรของพ่อ”
01 ธ.ค. 2563

วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓๓๐ พลเรือเอก พงศกร กุวานนท์ หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา และประธานคณะกรรมการบริหารข่าวสารวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ เป็นประธานการจัดแถลงข่าว พร้อมด้วย พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ 

พลเรือโท กฤษดา ประพฤติธรรม 
เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ 
คุณปัณณวิชญ์ อาภาศิลป์
 ผู้อำนวยการสถานีวิทยุบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด
 คุณสมภพ โกมลวนิช 
รักษาการรองกรรมผู้จัดการ บริษัท วิช๑๐๖ ในกลุ่มบริษัทเซิร์ช จำกัด และ
 คุณปริญญ์  หมื่นสุกแสง กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท คูลลิซึ่ม จำกัด

 ร่วมกันแถลงข่าวกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ “เพลงของพ่อ พรของพ่อ” ณ ห้องรับรองนายทหารสัญญาบัตร ราชนาวิกสภา และได้รับเกียรติจากคุณแพนเค๊ก เขมนิจ จามิกรณ์  โฆษกพิเศษกองทัพเรือ ร่วมเป็นพิธีกร

มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่ได้รับการยกย่องว่าทรงเป็นคีตกวี และนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่อง ทรงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรี ทรงพระราชนิพนธ์เพลง แยกและเรียบเรียงเสียงประสาน ทรงเป็นครูสอนดนตรีแก่ข้าราชบริพารใกล้ชิดและทรงซ่อมเครื่องดนตรีได้ด้วย ตลอดจนทรงเชี่ยวชาญในศิลปะแขนงต่างๆ อย่างแท้จริง สมกับที่พสกนิกรชาวไทยน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน”

ทั้งนี้กิจกรรม “เพลงของพ่อ พรของพ่อ” นั้นจะจัดขึ้นตลอดห้วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓  โดยการเปิดบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาล ๙ พร้อมทั้งเล่าประวัติ ที่มา ข้อคิด และคำสอนจากเนื้อเพลง ร่วมถึงเผยแพร่พระราชกรณียกิจต่างๆ ผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุในเครือกองทัพเรือ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ม.ค. 2564
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งปกติก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง อย่างเช่นที่ผ่านไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ก็คือ การเลือกตั...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558