ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เตือนช่วงอากาศเย็นและฝนตก ระวังโรคราน้ำค้างในข้าวโพด
16 พ.ย. 2563

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า ช่วงนี้อากาศเย็นลงและมีฝนตกบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกข้าวโพดฝักสด ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเทียม ข้าวโพดข้าวเหนียว ในระยะเริ่มปลูกถึงอายุประมาณ 30 วัน รับมือโรคราน้ำค้าง เชื้อรา โรคเกิดได้ตั้งแต่ข้าวโพดเริ่มงอกโดยพบจุดเล็กๆ สีเขียวฉ่ำน้ำบนใบอ่อน ต่อมใบข้าวโพดมีสีเหลืองซีดโดยเฉพาะบริเวณยอดหรือใบลายเป็นทางสีเขียวอ่อนสลับเขียวแก่ในเวลาเช้าที่มีอากาศค่อนข้างเย็นและความชื้นสูง มักพบส่วนของเชื้อราลักษณะเป็นผงสีขาวจำนวนมากด้านใต้ใบบางครั้งพบยอดข้าวโพดแตกเป็นพุ่มต้นแคระแกร็น เตี้ย ข้อถี่ ไม่มีฝัก หรือมีฝักขนาดเล็ก ก้านฝักมีความยาวมากหรือมีจำนวนฝักมากกว่าปกติ แต่จะไม่สมบูรณ์ เช่น มีเมล็ดจำนวนน้อย หรือไม่มีเมล็ดเลย

แนวทางป้องกันควรใช้พันธุ์ต้านทานและคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เมทาแลกซิล 35% DS อัตรา 7-10 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม หรือไดเมโทมอร์ฟ 50% WP อัตรา 30 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม 2.ในแหล่งที่เคยมีการระบาดของโรคหากพบว่ามีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเกิดโรค คือ อุณหภูมิต่ำและความชื้นสูงเมื่อข้าวโพดอายุ 5-7 วันควรพ่อสารป้องกันกำจัดโรคพืชไดเมโทมอร์ฟ 50% WP อัตรา 20-30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือเมทาแลกซิล 25% wp อัตรา 30-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรทุก 7 วัน จำนวน 3-4 ครั้ง 3.ถอนต้นที่แสดงอาการของโรคนำไปทำลายนอกแปลงปลูก 4.พื้นที่ที่มีการระบาดของโรคควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน

 สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งมีพื้นที่ปลูกเป็นบริเวณกว้างเน้นการป้องกันกำจัดโดยวิธีคลุกเมล็ด เชื้อสาเหตุโรคสามารถเข้าทำลายได้ตั้งแต่ข้าวโพดเริ่มงอกซึ่งการพ่นสารป้องกันจำกัดโรคพืชหลังจากข้าวโพด อายุ 20 วันขึ้นไป จะไม่สามารถป้องกันกำจัดโรคนี้ได้ ด้วยความปรารถนาดีจากเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มีนาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มี.ค. 2564
ความขัดแย้งทางด้านการเมืองในประเทศไทยนับเป็นปัญหาใหญ่มากว่า 10 ปี นับแต่การยึดอำนาจก่อการรัฐประหารเมื่อปี 2549 และถึงแม้ตลอดห้วงที่ผ่านมาจนถึงปัจุบัน ฝ่ายที่ควบคุมอำนาจจะจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อให้ประเทศกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยไปแล้ว2-3 ครั้งก็ตาม แต่คว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558