ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
กาตาร์ แอร์เวย์ส ยืนยันกลับมาบินสู่จังหวัดภูเก็ต
12 พ.ย. 2563

สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส กลับมาให้บริการเที่ยวบินสู่จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ธันวาคม 2563 โดยการกลับมาให้บริการเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูเครือข่ายเส้นทางบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เที่ยวบินดังกล่าวใช้เครื่องบินโบอิ้ง 777-300ER ซึ่งมีจำนวนที่นั่งชั้นธุรกิจ 42 ที่นั่ง และชั้นประหยัด 312 ที่นั่ง ทั้งนี้ สายการบินยังคงให้บริการเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ-โดฮาอย่างต่อเนื่องจำนวน 14 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.พ. 2564
กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. เป็นองค์กรการปกครองท้องถิ่นที่ถูกตราขึ้นในรูปแบบพิเศษ และนับเป็นองค์กรที่มีขอบเขตการบริหารขนาดใหญ่ จากการที่เป็นอาณาเขตเมืองหลวงของประเทศ มีประชากรอาศัยอยู่เกือบ 6 ล้านคนในปัจจุบน เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558