ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
(คลิป) MEA ร่วมยกระดับรัฐวิสาหกิจไทย ผ่านโครงการพี่เลี้ยงให้กับองค์การตลาด
03 ก.ย. 2563

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการพี่เลี้ยงระหว่าง MEA กับ องค์การตลาด เพื่อยกระดับคุณภาพรัฐวิสาหกิจไทย ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. โดย MEA ได้เป็นพี่เลี้ยง ให้กับองค์การตลาด ตั้งแต่ปี 2561-ปัจจุบัน เพื่อให้คำปรึกษาและแบ่งปันความรู้ ในการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์การตลาดให้เป็นองค์กรที่มั่นคงนำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ต.ค. 2563
“สมุทรสาคร” หรือที่เรามักคุ้นกับการเรียกชื่อ “มหาชัย” นับเป็นเมืองติดชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง อยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพฯ ซึ่งนอกจากอาหารทะเลและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งขึ้นชื่อแล้ว จังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้ยังมีประวัติศาสตร์การ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558